Blog o zekatu

"Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna."

(Et-Tewba 103.)


Blog o zekatu

RSS Sadržaj

Riječ zekat dolazi iz arapskog jezika i označava čišćenje, rast, napredovanje. Zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza koja nas određuje kao muslimane, označava čišćenje imetka od nečistoća kao pripreme za njegov rast, napredak i uvećavanje.

Zekat, sadaka ili donacija?

24. juni 2014 - kategorija: Uvod

Zekat, sadaka ili donacija? Tradicionalno, muslimani u Bosni i Hercegovini,obavezu davanja zekata uglavnom ispunjavaju u toku mjeseca ramazana. Čini se i logičnim odluka većine davalaca zekata da tu, jednu od najvažnijih obaveza muslimana, ispune u toku mjeseca ramazana, jer je to mjesec u kome Uzvišeni Allah daje veću nagradu za učinjena dobra djela i ispunjavanje […]

Nisab za rebiu-l-ahir, džumade-l-ula, džumade-l-uhra 1438. godine

13. januar 2017 - kategorija: Uvod

B r o j : 07-06-1-201/17 Datum: 14. rebiu-l-ahir 1438. h.g. januar 2017. godine     Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA REBIU-L-AHIR, DŽUMADE-L-ULA, DŽUMADE-L-UHRA 1438. H.G.   Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini, dana 14. rebiu-l-ahira 1438. […]

Nisab za muharrem, saffer, rebiu-l-evvel 1438. h. godine

12. oktobar 2016 - kategorija: Uvod

B r o j : 07-06-1-4380/16 Datum: 10. muharrem 1438. h.g. oktobar 2016. godine     Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA ZA MUHARREM, SAFFER I REBIU-L-EVVEL 1438. H.G.   Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini, dana 10. […]

Nisab za ševval, zu-l-ka’de, zu-l-hidždže 1437. h. godine

21. juli 2016 - kategorija: Uvod

B r o j : 07-06-1-1210-1/16 Datum: 15. ševval 1437. h.g. juli 2016. godine     Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA ZA ŠEVVAL, ZU-L-KA’DE, ZU-L-HIDŽDŽE 1437. H.G.   Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini, dana 15. ševval […]

TV emisija Blagodati zekata i humana misija Zajednice

17. juni 2016 - kategorija: Uvod

Tv emisija Ključevi uspjeha

17. juni 2016 - kategorija: Uvod

TV emisija Zekat obaveza i blagodat

17. juni 2016 - kategorija: Uvod

Ramazanska hutba o zekatu

17. juni 2016 - kategorija: Uvod

Hvala Uzvišenom Allahu koji nam život i opskrbu daje i upućuje nas na puteve uspjeha i sreće. Neka je Allahov blagoslov i spas na našeg uzora i poslanika, Allahovog miljenika, Muhameda, koji nam svojim primjerom ukaza putokaz za spas, uspjeh i sreću na ovom i na budućem svijetu. Poštovana braćo i sestre, U ovom dvanaestom […]

Ramazanska hutba reisu-l-uleme

13. juni 2016 - kategorija: Uvod

„„U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a […]

Nisab za redžeb, ša’ban i ramazan 1437. godine

3. juni 2016 - kategorija: Uvod

http://www.islamskazajednica.ba/vijesti/obavjestenja/335-bih/23848-nisab-za-redzeb-sa-ban-i-ramazan-1437  

Nisab za džumade-l-ula, džumade-l-uhra i redžeb

22. februar 2016 - kategorija: Uvod

B r o j : 03-06-1-40-3/16 Datum: 01. džumade-l-ula 1437. h.g. februar 2016. godine     Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA ZA DŽUMADE-L-ULA, DŽUMADE-L-UHRA I REDŽEB 1437. H.G.   Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini, dana 01. […]

Imate pitanje?

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza koja nas određuje kao muslimane...Ostatak teksta...

* Postavite pitanje *

Kategorije

O zekatu | Zekat Kalkulator | Blog o zekatu | Pojašnjenja | Plaćanje zekata | Dodatne informacije