Pitanje:

Povodom obračunavanja zekata na trgovačku robu zanima me da li se plaća zekat na robu koja je već prodata ili na robu u skladištu za koju ne znamo da li će se i kada prodati, jer neka roba stoji na lageru i po nekoliko godina i predstavlja opterećenje za trgovinu tzv. zamrznuta sredstva. Znamo da je veoma teško pretvoriti robu u operativna sredstva sa kojima možemo raspolagati. Novac koji se veæ posjeduje potrebno je investirati u novu robu, tako da bi njegovo davanje na ime robe ugrozilo poslovanje. Stoga me zanima vaše mišljenje na davanje zekata na robu u skladištu jer ona iako je vlasništvo predstavlja optereæenje za poslovanje jer svi znamo da je cilj trgovine na posljetku doći novca sa kojim možemo slobodno raspolagati i sa kojim možemo platiti zekat.

Odgovor:

Esselamu alejkum,

Ukoliko roba ima trzisnu vrijednost i moze se realno prodati ona podlijeze
obavezi obracunavanja i davanja zekata na nju. Na robu koja predstavlja
opterecenje za poslovanje, samo u slucaju kada je ugrozeno poslovanje
firme, vlasnik moze odgoditi placanje zekata, ali ga je duzan dati cim
roba bude prodata ili se steknu uslovi za bolje poslovanje firme. U svakom
slucaju trgovacka roba sve dok ima odredenu trzisnu vrijednost, a prelazi
visinu nisaba, postoji obaveza obracunavanja zekata na nju. Sto se tice
robe koja se vec prodala na nju se ne obracunava zekat, ali naravno novac
od prodaje ulazi u obracun za zekat, nakon izmirenja obaveza i troskova.

Esselamu alejkum,
Ured za zekat