Zekat dajete ili kada biste ga davali:

a) Putem organiziranog prikupljanja od strane Islamske zajednice u BiH, u Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH

b) Osobama koje smatram da su siromašne i ugrožene

c) Putem humanitarnih akcija

d) Za projekte kao što su izgradnja lokalne infrastrukture, džamije ili drugih općekorisnih projekata