Da li ste upoznati sa činjenicom da, prema šerijatskim propisima, obaveza davanja zekata je izvršena na pravi način jedino u slučaju kada davaoc svoj zekat da u Bejtu-l-mal?

a) Da

b) Ne

c) Da, ali se smatram dovoljno sposobnim da sam odredim i preuzmem odgovornost za usmjeravanje sredstava od zekata