Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA
ZA DŽUMADE-L-ULA, DŽUMADE-L-UHRA, REDŽEB 1435. H.G.

 

            Na osnovu šerijatskih
propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara
cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini,
dana 01. džumade-l-ula 1435. h.g., odnosno 02. mart 2014. godine i na osnovu
principa utvrđenih na 12. redovnoj sjednici Rijaseta Islamske zajednice u BiH,
održanoj u Sarajevu dana 01. ša’bana 1434. h.g., odnosno 10. juna 2013. godine
uvrđuje se:

 

visina nisaba za džumade-l-ula,
džumade-l-uhra, redžeb 1435. h. godine

 

Nisab
za džumade-l-ula, džumade-l-uhra, redžeb 1435. h.g. iznosi  5.603,00KM ili  2.865,00
.

 

OBRAZLOŽENJE

 


 1. Cijena
  zlata na dan 01. džumade-l-ula 1435. h.g., odnosno 02. marta 2014. godine
  na svjetskoj berzi plemenitih metala (New York) i na tržištu u BiH
  iznosila je  61,17 KM ili 31,27 € za
  jedan gram (g), što za 91,6 g zlata iznosi 5.603,43 KM (zaokruženo 5.603,00
  KM), ili 2.864,99 € (zaokruženo 2.865,00 €) .

 


 1. Cijena
  jednog grama srebra na dan 01. džumade-l-ula 1435. h.g., odnosno 02. marta
  2014. godine na svjetskoj berzi plemenitih metala (New York) i na tržištu
  u BiH iznosila je 0,97 KM ili 0,50 € za jedan gram (g) što za 641,5 g
  iznosi 624,83 KM ili 319,47 €.

 

Rijaset Islamske zajednice u BiH se na pomenutoj
sjednici opredijelio za određivanje nisaba za 1434/35. h.g., odnosno 2013/2014.
godinu po cijeni koštanja zlata (finoće “good delivery gold” 999/99, odnosno 24
karata), a ne srebra, o čemu postoji uporište u šerijatskim propisima i
dugogodišnjoj praksi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Rijaset Islamske
zajednice u BiH zadužuje Ured za zekat da svakog kvartala objavi novi iznos
nisaba, shodno gore utvrđenim principima i promjenama cijene zlata na svjetskom
i domaćem tržištu.

Na iznos nisaba i
više od njega, zekat se daje 2,5%.

 

Husein ef. Kavazović

       Reisu-l-ulema