B r o j : 07-06-1-201/17

Datum: 14. rebiu-l-ahir 1438. h.g.

  1. januar 2017. godine

 

 

Predmet: UTVRĐIVANJE NISABA REBIU-L-AHIR, DŽUMADE-L-ULA, DŽUMADE-L-UHRA 1438. H.G.

 

Na osnovu šerijatskih propisa i utvrđene prakse hanefijske pravne škole te provjerenih parametara cijena plemenitih metala na svjetskoj berzi i na tržištu u Bosni i Hercegovini, dana 14. rebiu-l-ahira 1438. h.g., odnosno 12. januara 2017. godine godine i na osnovu principa utvrđenih na 2. redovnoj sjednici Vijeća muftija Islamske zajednice u BiH, održanoj u Sarajevu dana 06. džumade-l-uhra 1436. h.g., odnosno 26. marta 2015. godine, utvrđuje se:

 

Nisab za rebiu-l-ahir, džumade-l-ula, džumade-l-uhra 1438. h. godine iznosi 

6.449,00KM ili  3.297,00.

 

OBRAZLOŽENJE

 

  1. Cijena zlata na dan 14. rebiu-l-ahir 1438. h.g., odnosno 12. januar 2017. godine na svjetskoj berzi plemenitih metala (New York) i na tržištu u BiH iznosila je  70,40 KM ili 36,00 € za jedan gram (g), što za 91,6 g zlata iznosi 6.448,65 KM (zaokruženo 6.449,00 KM), ili 3.297,14 € (zaokruženo 3.297,00 €) .

 

  1. Cijena jednog grama srebra na dan 14. rebiu-l-ahir 1438. h.g., odnosno 12. januara 2017. godine na svjetskoj berzi plemenitih metala (New York) i na tržištu u BiH iznosila je 0,986 KM ili 0,504 € za jedan gram (g) što za 641,5 g iznosi 632,75 KM ili 323,52 €.

 

Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH se na pomenutoj sjednici, od 26. marta 2015. godine, opredijelio za određivanje po cijeni koštanja zlata (finoće “good delivery gold” 999/99, odnosno 24 karata), a ne srebra, o čemu postoji uporište u šerijatskim propisima i dugogodišnjoj praksi Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Vijeće muftija je zadužilo Ured za zekat da svakog kvartala objavi novi iznos nisaba, shodno utvrđenim principima od strane Vijeća muftija i promjenama cijene zlata na svjetskom i domaćem tržištu.

 

Zekat na zlato, srebro, novac, štednju, dionice, trgovačku robu i druge vrijednosti koje podliježu ovoj vrsti nisaba se daje 2,5% na ukupnu vrijednost na dan obračuna.

Zekat na poljoprivredne proizvode se daje u iznosu od 5%, 7,5% ili 10% u ovisnosti od načina navodnjavanja tih proizvoda.

 

 

Rukovodilac Ureda za zekat

mr. Elnur Salihović