Ankete « Blog o zekatu

"Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna."

(Et-Tewba 103.)


Blog o zekatu

RSS Sadržaj

Postovi iz kategorije Ankete.

ANKETA O ZEKATU

1. juni 2009 - kategorija: Ankete

Da li ste upoznati sa činjenicom da, prema šerijatskim propisima, obaveza davanja zekata je izvršena na pravi način jedino u slučaju kada davaoc svoj zekat da u Bejtu-l-mal? a) Da b) Ne c) Da, ali se smatram dovoljno sposobnim da sam odredim i preuzmem odgovornost za usmjeravanje sredstava od zekata

ANKETA O ZEKATU

1. juni 2009 - kategorija: Ankete

Zekat dajete ili kada biste ga davali: a) Putem organiziranog prikupljanja od strane Islamske zajednice u BiH, u Bejtu-l-mal Islamske zajednice u BiH b) Osobama koje smatram da su siromašne i ugrožene c) Putem humanitarnih akcija d) Za projekte kao što su izgradnja lokalne infrastrukture, džamije ili drugih općekorisnih projekata

ANKETA O ZEKATU

1. juni 2009 - kategorija: Ankete

Zekat je: a) Dobrovoljni prilog b) Četvrti islamski šart i stroga obaveza muslimana c) Sadaka koja se daje uz ramazan

Imate pitanje?

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. Stoga zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza koja nas određuje kao muslimane...Ostatak teksta...

* Postavite pitanje *

Kategorije

Još tekstova

O zekatu | Zekat Kalkulator | Blog o zekatu | Pojašnjenja | Plaćanje zekata | Dodatne informacije