Uprava za vjerske poslove i Ured za zekat Rijaseta Islamske zajednice u BiH obavještavaju muslimane, pripadnike Islamske zajednice u BiH, da će ovogodišnja akcija prikupljanja zekata na poljoprivredne proizvode biti organizirana u periodu od 17.09. do 02.10.2022. godine.

Prikupljanje će se vršiti na području svih džemata i medžlisa koji djeluju u okviru Islamske zajednice u BiH. Poljoprivredni proizvodi, prikupljeni u ovoj akciji, usmjerit će se za ishranu korisnika odgojno obrazovnih ustanova Islamske zajednice i za pomoć socijalno ugroženim osobama.

Obaveznost (farz) davanja zekata na poljoprivredne proizvode jasno su naglašeni u slijedećim kur'anskim ajetima:

“O vjernici, udjeljujte od lijepih stvari koje stičete i od onoga što vam Mi dajemo neizdvajajte ono što ne vrijedi da biste to udijelili kad ni vi sami to ne biste primili, osim zatvorenih očiju. I znajte da Allah nije ni o kome ovisan i da je hvale dostojan. Šejtan vas plaši neimaštinom i navraća vas da budete škrti, a Allah vam obećava oprost i nagradu Svoju; Allah je neizmjerno dobar i zna sve“. (El-Bekare, 267-268)

„On je Taj koji stvara vinograde poduprte i nepoduprte, i palme i usjeve različita okusa, i masline i šipke, slične i različite – jedite plodove njihove kad plod dadnu, i podajte na dan žetve i berbe ono na što drugi pravo imaju (zekat), i ne rasipajte, jer On ne voli rasipnike“. (El-En'am, 141)

Ova obaveza potvrđena je i riječima Muhammeda, alejhis-selam:

„Na ono što se natapa kišom, izvorom vode ili podvodnim vodama daje se desetina, a na ono što se natapa navodnjavanjem dvadesetina“.

Allahov poslanik, alejhis-selam, rekao je Muaz ibn Džebelu, r.a., neposredno prije nego ga je poslao u Jemen: „Uzmi od njih zekat na žito od žita, ovcu od sitne stoke, devu od kamila i kravu od goveda“.

Molimo Uzvišenog Allaha da budemo od onih koji su zahvalni na njegovim blagodatima i koji svoju zahvalnost iskazuju izvršavanjem Njegovih zapovijedi i čiste svoje imetke zekatom.