Kontaktirajte Ured za zekat: +387 33 533 000 Aktuelni iznos nisaba je 6.640,00 KM ili 3.405,00 €
"One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova..."
(El-Bekare 277)

Davanje zekata na životno osiguranje

Pitanje: Da li se daje zekjat na životno osiguranje koje plaćam već nekoliko godina i u kojem iznosu? Odgovor: Preferiramo mišljenje većine islamskih pravnika koji smatraju šerijatski zabranjenim dobrovoljno životno osiguranje. Međutim, ukoliko se neko ipak odluči za taj vid osiguranja, to se tretira kao vid dugoročne štednje, a na glavnicu štednog uloga, ukoliko dostiže…

Pročitaj više

Plaćanje zekata u ratama

Pitanje: Ko je dužan uplatiti zekat na trgovačku robu privatnog preduzeća i da li se može uplatiti preko žiro računa preduzeća i da li može u mjesečnim ratama ili odjednom? Odgovor: Na trgovačku robu privatnog preduzeća zekjat je dužan dati vlasnik robe. Može se uplatiti preko žiro računa, ali ne na rate, budući da bi…

Pročitaj više

Davanje zekata za pomoć siromašnima

Pitanje: Svakodnevno u dnevnoj štampi i u Preporodu možemo pročitati apele za pomoć siromašnim, kao i za liječenje bolesnih sa navedenim računima na koje se pomoć može uplatiti. Da li se zekat može dati za ove svrhe? Odgovor: Osobama koje traže pomoć raznim povodima treba pomoći sredstvima mimo onih namijenjenih izvršenju obaveze zekjata. Zekjat se…

Pročitaj više

Kada počinje zekatska godina?

Pitanje: Da li hidžretska godina plaćanja zekjata počinje kada se upotpuni nisab zekjata, što je 6640 KM? I kada dobiješ stanje 6640 KM, trebaš čekati godinu dana, pa onda ako još imaš toliko ili više, trebaš platiti 2.5 % od toga u ime zekjata? A sve drugo što daješ će se računati kao sadaka? Odgovor:…

Pročitaj više

Zekat na trgovačku robu

Pitanje: Molim Vas za odgovor na pitanje da li se plaća zekat na trgovačku robu ukoliko ta roba nije prekogodinila kod trgovca, odnosno da li, ako postoji uslov prekogodinjenja trgovačke robe za plaćanje zekata na istu, to znači da dobar trgovac (kome roba nikada ne prekogodinjava) ne treba platiti zekat za trgovačku robu? Dalje, uzmimo…

Pročitaj više

Ured za društvenu brigu: Obezbijeđeno 950 prehrambenih paketa za socijalno ugrožene

Ured za društvenu brigu Rijaseta Islamske zajednice u BiH u saradnji sa Katarskom ambasadom, HO „Nedwe“ i Vakufskom direkcijom, obezbijedio 950 prehrambeno higijenskih paketa zasocijalno ugrožene porodice. Osnovni cilj ove akcije jeste da se socijalno ugrožene porodice obraduju tokom mjeseca ramazana i barem djelimično im se olakša teška materijalna situacija. Doniranih 300 paketa podijeljeno je…

Pročitaj više

Fidja

Piše: mr. Ahmed Purdić U mnogim fikhskim djelima, naročito u fikhskim enciklopedijama, termin fidja se najčešće spominje zajedno s terminom fidāʼ, jer imaju ista značenja. Fidāʼ je infinitiv glagola fedā/jefdī, koji u arapskom jeziku ima sljedeća značenja: iskupljenje, izbavljenje, spas, iskup, otkup(nina) i žrtva. (Teufik Muftić, Arapsko-bosanski rječnik, str. 1103.) Po mišljenju nekih autora, fidāʼ…

Pročitaj više

Podjela 1.000 ramazanskih paketa

Rijaset Islamske zajednice u BiH i BBI banka u saradnji sa partnerima, nastavljaju tradiciju podjele 1.000 ramazanskih paketa za povratničke porodice. Podjela će se obaviti u subotu, 25. maja 2019. godine, a konvoj sa paketima krenut će u 08.00 sati ispred “Klasa” u ulici Paromlinska 43 u Sarajevu. Paketi će biti podijeljeni na tri rute:…

Pročitaj više

Zekat na nekretninu koja se ne koristi

Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje: Da li sam dužan dati zekjat na kuću / vikendicu koju ne koristim ili je rijetko koristim? Korištenje ove kuće / vikendice je mjesec dana u toku godine, ostali period je prazna. Živim u USA i posjedujem ovdje kuću dok tu kuću / vikendicu koristim samo…

Pročitaj više

Prijavi se iliNapravi novi račun