Tekstovi

Imovina na koju se daje zekat

Ko je dužan dati zekat? Zekat je dužan izdvojiti iz svog imetka svaki musliman koji je punoljetan, umno zdrav, koji je vlasnik imovine i sa kojom u potpunosti raspolaže, a  koja je dostigla visinu nisaba i koja je pregodinila. Uvjeti za imovinu na koju se…

Pitanja i odgovori

Da li naslijeđeni novac podliježe zekatu?

Pitanje: Esselamu alejkum! Dobili smo kao poklon novac od roditelja koji dostiže vrijednost nisaba. Taj novac je za rješavanje našeg stambenog pitanja koje nažalost nismo uspjeli realizovati jer ostatak novca muž i ja nismo mogli priuštiti i skupiti. Taj novac je dobiven dizanjem kredita i…

Pitanja i odgovori

Zekat na dionice u investicionom fondu

Pitanje: Esselamu alejkum. Imam dionice ratne uložene u investicioni fond. Tržišna vrijednost tih dionica varira svaki dan, ali ne doseže vrijednost nisaba nikada. Zanima me, da li tu vrijednost dionica na dan obračuna zekata trebam dodat na novac koji imam i obračunat zekat ili pojedinačno….

Pitanja i odgovori

Da li se obračunava zekat na mehr?

Pitanje: Selam! Da li se obračunava zekat na mehr? Odgovor: Ukoliko pod riječju mehr podrazumijevate novac koji muž ženi dadne kao mehr u novcu ili zlatu, žena je dužna da na taj iznos dadne zekat ukoliko sa drugom njenom imovinom te vrste (zlato, srebro, novac,…

Pitanja i odgovori

Treba li izdvajati zekat na dječiju imovinu?

Pitanje: Esselamu alejkum! Prije 9 godina muž mi je preselio na Ahiret. Naša kćerka  je tada imala 6 godina i ostvarila je penziju od rahmetli oca. Obzirom da sam zaposlena trudim se uštedjeti veći dio te penzije za njeno školovanje. Pošto je iznos ušteđevine prešao…