Kontaktirajte Ured za zekat: +387 33 533 000 Aktuelni iznos nisaba je 6.640,00 KM ili 3.405,00 €
"One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova..."
(El-Bekare 277)

Kako obračunati zekat na poljoprivredne proizvode

Pitanje: Možete li mi pojasniti slijedeća pitanja u vezi zekjata na poljoprivredne proizvode: Postoji li nisab, koliko iznosi, kome dati zekjat na poljoprivredne proizvode i gdje? Kako trebaju postupiti oni koji prodaju poljoprivredne proizvode, kako izdvojiti zekjat, treba li novac pregodiniti i mogu li dati zekjat u naturi ili moraju u novcu? Odgovor: Prema pretežnom…

Pročitaj više

Zekat na dividendu od dionica

Pitanje: Javljam Vam se sa željom da dobijem odgovor na slijedeće pitanje koje mi je postavljeno od džematlija, a na koje nisam imao adekvatan odgovor: Kako se obračunava zekjat na dobit od trgovine dionicama? Odgovor: Dionice s kojima se trguje tretiraju se kao trgovačka roba. Ukoliko njihova vrijednost zajedno sa ostvarenom dobiti dostiže iznos nisaba,…

Pročitaj više

Kako podijeliti zekat na med

Pitanje: Na koji način i koliko da podijelim zekjata na med? Ove godine, ako Allah da, očekujem prinos od oko 800 kg. Koliko trebam na to dati zekjata i da li ga mogu dati u medu (naturi)? Da li ga mogu dati u neku od medresa ili neku drugu ustanovu za prikupljanje zekjata? Prošle godine…

Pročitaj više

Davanje zekata za potrebe liječenja i slabostojećim osobama

Pitanje: Da li se može podijeliti zekjat bolesnicima i slabostojećim osobama koje ne obavljaju redovno namaz? Odgovor: Osobe koje izostavljaju namaz, makar i ponekad, čine veliki grijeh za koji se u Poslanikovoj, a. s., tradiciji navodi da predstavlja ostavljanje vjere («Namaz je stup vjere, pa ko ga ostavlja, ostavlja vjeru»). Ako takva osoba uopće ne…

Pročitaj više

Raspodjela sredstava iz Bejtu-l-mala

Pitanje: Da li je fond Bejtul-mal jedino ispravno odredište za zekat u Bosni i Hercegovini, ili se zekat nakon pravilnog obračuna može dati i osobama za koje se smatra da ga zaslužuju? Molim Allaha, dž.š., da vas nagradi za ispravan odgovor. Amin. Odgovor: Da, to je jedino ispravno odredište, jer je u skladu sa kur'anskom…

Pročitaj više

Davanje zekata za potrebe izgradnje džamije

Pitanje: Da li se zekjat i sredstva zarađena kamatom mogu dati za izgradnju džamije, i mogu li dati sredstva za džamiju za dušu moje majke, a da priznanica bude na moje ime? Odgovor: U principu džamije i slične objekte ne treba graditi sredstvima zekjata. Zekjat se izdvaja u fond «Bejtul-mal» a za njegovu valjanu i…

Pročitaj više

Zekat na ušteđevinu za kupovinu stana

Pitanje: Budući da se zekat ne daje na stan, interesuje me da li ljudi koji imaju novac ušteđen s namjerom da za njega kupe stan trebaju na taj novac obračunavati puni iznos zekata. Naime, dilema je u sljedećem, ako čovjek živi kao podstanar i dio novca štedi u namjeri da riješi pitanje stanja da li…

Pročitaj više

Izdvajanje zekata na mjesečnu platu

Pitanje: Kako se izdvaja zekjat na plaće koje se primaju mjesečno? Odgovor: Postoji više vrsta primaoca plaća: 1. primaoci plaće koja je nedovoljna za pokrivanje troškova života ili je dovoljna za pokrivanje samo osnovnih potreba. Nije obaveza davati zekjat na takve plaće osim ako primaoc štedi i ušteđevina dostigne visinu nisaba (ovogodišnji nisab iznosi 2.813,00…

Pročitaj više

Razlika između zekata i sadekatu-l-fitra

Pitanje: Molim Vas da nam pojasnite osnovnu razliku između zekjata i sadekatu-l-fitra? Odgovor: Postoji više razlika između dvije spomenute ustanove. Spomenućemo one najbitnije. Zekjat se veže za imovinu, a sadekatu-l-fitra za osobe, Uvjet obligatnosti zekjata jeste posjedovanje nisaba dok to nije slučaj kod sadekatu-l-fitra, Zekjat se daje tokom cijele godine, po navršenoj zekjatskoj godini, dok…

Pročitaj više

Prijavi se iliNapravi novi račun