Kontaktirajte Ured za zekat: +387 33 533 000 Aktuelni iznos nisaba je 7.612,00 KM ili 3.904,00 €
"One koji vjeruju i čine dobra djela i molitvu obavljaju i zekat daju čeka nagrada kod Gospodara njihova..."
(El-Bekare 277)

Plaćanje zekata u ratama

Pitanje: Ko je dužan uplatiti zekat na trgovačku robu privatnog preduzeća i da li se može uplatiti preko žiro računa preduzeća i da li može u mjesečnim ratama ili odjednom? Odgovor: Na trgovačku robu privatnog preduzeća zekjat je dužan dati vlasnik robe. Može se uplatiti preko žiro računa, ali ne na rate, budući da bi…

Pročitaj više

Davanje zekata za pomoć siromašnima

Pitanje: Svakodnevno u dnevnoj štampi i u Preporodu možemo pročitati apele za pomoć siromašnim, kao i za liječenje bolesnih sa navedenim računima na koje se pomoć može uplatiti. Da li se zekat može dati za ove svrhe? Odgovor: Osobama koje traže pomoć raznim povodima treba pomoći sredstvima mimo onih namijenjenih izvršenju obaveze zekjata. Zekjat se…

Pročitaj više

Kada počinje zekatska godina?

Pitanje: Da li hidžretska godina plaćanja zekjata počinje kada se upotpuni nisab zekjata, što je 6640 KM? I kada dobiješ stanje 6640 KM, trebaš čekati godinu dana, pa onda ako još imaš toliko ili više, trebaš platiti 2.5 % od toga u ime zekjata? A sve drugo što daješ će se računati kao sadaka? Odgovor:…

Pročitaj više

Zekat na trgovačku robu

Pitanje: Molim Vas za odgovor na pitanje da li se plaća zekat na trgovačku robu ukoliko ta roba nije prekogodinila kod trgovca, odnosno da li, ako postoji uslov prekogodinjenja trgovačke robe za plaćanje zekata na istu, to znači da dobar trgovac (kome roba nikada ne prekogodinjava) ne treba platiti zekat za trgovačku robu? Dalje, uzmimo…

Pročitaj više

Zekat na nekretninu koja se ne koristi

Pitanje: Molim Vas da mi odgovorite na sljedeće pitanje: Da li sam dužan dati zekjat na kuću / vikendicu koju ne koristim ili je rijetko koristim? Korištenje ove kuće / vikendice je mjesec dana u toku godine, ostali period je prazna. Živim u USA i posjedujem ovdje kuću dok tu kuću / vikendicu koristim samo…

Pročitaj više

Zekat na nakit

Pitanje: Selam! Da li je obavezan zekjat na zlato koje žena nosi? Odgovor: Obaveza je dati zekjat na zlatni i srebrni nakit ukoliko dostiže iznos nisaba (91,6 grama za zlato i 641,5 grama za srebro), makar ga žena i koristila. Ovo je stav našeg mezheba.…

Pročitaj više

Kako obračunati zekat na ušteđevinu

Pitanje: Imam ušteđevinu koja stoji već godinu dana i za koju znam da sam dužna dati zekjat. Pored toga sam zadnjih nekoliko mjeseci uštedjela određenu sumu novca. Da li sam dužna dati zekjat na ukupan iznos ili samo na dio koji posjedujem od prošle godine? Odgovor: Zekjat se daje na ukupnu ušteđenu sumu na kraju…

Pročitaj više

Zekat na nekretninu datu pod zakup

Pitanje: Da li sam dužan dati zekjat na stan koji je pod kirijom, ako jesam, onda na koji način? Odgovor: Zekjat se ne daje na stan, bio pod kirijom ili ne, nego na ostvareni prihod od kirije, koji se pridodaje ostaloj imovini (novcu, zlatu i srebru), pa ako ispunjava uvjet nisaba, dužni ste dati 2,5%…

Pročitaj više

Kako obračunati zekat na poljoprivredne proizvode

Pitanje: Možete li mi pojasniti slijedeća pitanja u vezi zekjata na poljoprivredne proizvode: Postoji li nisab, koliko iznosi, kome dati zekjat na poljoprivredne proizvode i gdje? Kako trebaju postupiti oni koji prodaju poljoprivredne proizvode, kako izdvojiti zekjat, treba li novac pregodiniti i mogu li dati zekjat u naturi ili moraju u novcu? Odgovor: Prema pretežnom…

Pročitaj više

Prijavi se iliNapravi novi račun