Pitanje:

Esselamu alejkum!

U kontakt programu Radija Bir na pitanje slušaoca o obavezi plaćanja zekata na ušteđevinu namijenjenu kupovini stana, odgovoreno je da se zekat na novac koji pregodini “plaća samo jednom i da se sljedeće godine ne treba plaćati”.

Da li to znači da se na jedan ušteđeni novčani iznos koji prelazi iznos nisaba zekat plaća samo prvu godinu, bez obzira koliko narednih godina taj novac ne bude potrošen?

Ujedno pokrećem inicijativu da se pitanju zekata priđe mnogo ozbiljnije i obrade konkretne situacije iz prakse (npr. iz života državnog činovnika), umjesto što dobivamo uvijek iste informacije o zekatu na srebro, zlato i poljoprivredne proizvode (navodnjavanje ili ne) i sl. 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Ukoliko je tačno da je rečeno kako se navodi, to je pogrješno tumačenje. Nema dileme oko toga da je obaveza svake godine izdvojiti zekjat na imovinu koja dostiže nisab i pregodini. Nije dovoljno samo jednom izdvojiti zekjat na imovinu izuzev na poljoprivredne proizvode. Sva ostala imovina svake godine podliježe zekjatu ako se ispune prediviđeni uvjeti obaveznosti zekjata.

Zahvaljujemo Vam na inicijativi i prijedlozima. Preporučujemo vam da pregledate sve odgovore o zekjatu na web sajtu/portalu Islamske zajednice, pa ćete vidjeti da se manji broj pitanja odnosi na zlato i poljoprivredne proizvode (navodnjavanje i sl.), a znatno veći broj na druga zekjatska pitanja. S druge strane, koga šta zanima, on o tome i pita. Naravno, slažemo se s Vama da se pitanju zekjata treba posvetiti veća pažnja.