Pitanje:

Esselamu alejkum!

Da li se u nisab računa zajedno i ženina imovina ukoliko im je zajednička ili 

odvojena imovina i nakiti? 

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Žena (supruga) je poseban subjekt u pogledu zekjata, kao i muškarac. Ako ima vlastitu imovinu koja dostiže iznos nisaba, dužna je izdvojiti zekjat neovisno od imovine muža. Zajednička imovina, također, podliježe zekjatu ukoliko dio svakog učesnika dostiže nisab, računajući i pridodajući tome i odvojeni dio imovine svakog od njih.