Pitanje:

Interesuje me da li su dužni davati sadekatul fitr one osobe koje ne poste (koje mogu postiti a to ne rade kao što je poznato kod nas ih je mnogo) i ako daju kako se to za njih tretira ako se zna da se sadekatul fitr vezuje za post i jedna vrsta šišćenja posta?

Odgovor:

Sadekatul-fitr je obaveza koja se veže za osobu a ne za konkretan ibadet, tako da obuhvata svakog muslimana bio on mali ili veliki, muško ili žensko, uračunljiv ili neuračunljiv, postio ili ne postio zbog opravdanog ili neopravdanog razloga. Za malodobne i neuračunljive osobe sadekatul-fitr će dati njihov otac, djed, ili staratelj. Bolesnik može ne postiti cijeli ramazan, ali je dužan dati sadekatul-fitr bez obzira što zbog bolesti nije postio. Sadekatul-fitr je vezan za osobu i sami mjesec ramazan, a čišćenje posta davaoca je jedan od razloga i svrhi ovog ibadeta. Prema tome, i onaj ko ne posti, a smatra se muslimanom, dužan je dati sadekatul-fitr. Kao što nepostenje ne oslobađa muslimana drugih obaveza (namaz, zekat…), ne oslobađe ga ni obaveze sadekatul-fitra. Obaveza spada sa osobe koja je toliko siromašna da uoči Bajrama nema imovine, mimo osnovnih životnih potreba, iz koje bi mogla dati sadekatul-fitr.