Pitanje: 

Esselamu alejkum!

Da li se davanje zekata veže za pojedinca ili porodicu? 

Konkretan slučaj: Muž radi i prima platu na svoj bankovni račun. Ima određen dio novca godinu dana na računu ali ne prelazi vrijednost nisaba. Supruga također radi i ima novac na svom računu godinu dana, ali također ne prelazi vrijednost nisaba. 

Međutim, kada se sabere novac sa njihovih računa, onda ukupan iznos prelazi vrijednost nisaba. Da li su obavezni dati zekat na taj iznos kao porodica, ili nisu obavezni? 

Odgovor: 

Ako vam je budžet zajednički tj. zajedno raspolažete novcem, izdvojit ćete 2,5% od ukupnog iznosa. Postupit ćete onako kako postupate u svakodnevnom životu, bilo zajednički ili odvojeno. To što imate različite bankovne račune nije pokazatelj zajedničke ili odvojene imovine, jer i pojedinac može imati imovinu na više bankovnih računa.