Pitanje:

Selam!

Da li se obračunava zekat na mehr?

Odgovor:

Ukoliko pod riječju mehr podrazumijevate novac koji muž ženi dadne kao mehr u novcu ili zlatu, žena je dužna da na taj iznos dadne zekat ukoliko sa drugom njenom imovinom te vrste (zlato, srebro, novac, vrijednosni papiri, trgovinska roba) dostiže vrijednost nisaba na kraju zekatske godine u iznosu četvrtine desetine (2, 5 %).  Ukoliko pod riječju mehr u vašem pitanju podrazumijevate materijalnu obavezu muža prema svojoj ženi (deponovanu vrijednost supruginog mehra) ili pripremljeni novac od strane muškarca za mehr radi sklapanja budućeg bračnog ugovora, na njega će muškarac izdvojiti zekat onda kada sa drugom njegovom istovrsnom imovinom dostiže vrijednost nisaba, u iznosu četvrtine destine  (2,5 %) na kraju zekatske godine. Uvjet obaveznosti zekata u ovom slučaju jeste da muž stvarno posjeduje iznos mehra a ne samo da je on naznačen i određen prilikom sklapanja bračnog ugovora.