Pitanje:

Da li vlasnik tvornice namještaja građu (dasku) koju je kupio radi pravljenja namještaja ubraja u svoju robu na koju izdvaja zekat ili se ta daska računa sa proizvodnim mašinama na koje ne izdvaja zekat? 

Odgovor:

Budući da se radi o repromaterijalu koji će biti ugrađen u finalni proizvod, koji, kao trgovačka roba, podliježe obavezi zekata, mišljenja smo da je to dovoljno te da na njega ne treba obračunavati zekat, osim ako je i sam trgovačka roba, tj. ako je nabavljen radi dalje pre/prodaje. Ukoliko bi se izdvojio zekat na repromaterijal, njegova vrijednost bi, prilikom obračuna zekata, bila izdvojena iz vrijednosti gotovog proizvoda, jer nema obaveze zekata na istu robu dva puta u jednoj godini. A Allah najbolje zna.