Pitanje:

Počeo sam raditi novi posao, te imam hvala Allahu solidnu zaradu. Želim da štedim i izdvajam zekat. Od ranije imam nešto duga. Da li trebam odmah izdvajati zekat ili prvo vratiti dug, pa onda izdvajati zekat? 

Odgovor:

Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata na novac su:

1. da je imovina (ušteđevina) dostigla nivo nisaba,  koji trenutno iznosi 10.396,00 KM/5.330€,

2. da imovinu u visini nisaba osoba posjeduje godinu dana (računa se hidžretska godina).

Tek kada se ispune ova dva uvjeta osoba postaje obavezna izdvojiti zekat na svoju ušteđevinu. Vlasnik može izdvojiti zekat i iz imovine koja nije dostigla visinu nisaba ili koja nije pregodinila, i to je tada dobrovoljno, a ne obavezno izdvajanje zekata.

Na obaveznost zekata ili iznos koji se izdvaja može uticati i dug. Iznos duga odbija se od iznosa zekatske imovine, pa ukoliko preostali dio iznosi nisab, podliježe obavezi zekata. Prilikom obračuna zekatske imovine odbit će se iznos duga. Na iznos duga (potraživanje povjerioca) zekat obračunava i izdvaja povjerioc, jer je to njegova imovina, makar trenutno ne bila u njegovom posjedu, naročito ako se radi o izvjesnom,“jakom“ dugu, kako se navodi u fikhskim djelima.