Pitanje:

Moja nana ima neke nedoumice, pa bih Vas zamolila da joj ih otklonite. Naime, ona ima dva pitanja. Prvo pitanje se odnosi na vitre. Ona ima kćerku koja živi već 20 godina u USA, i ne posti, ne klanja, jednostavno ne prakticira vjeru. Njeno pitanje je da li ona treba da plati vitre u ime svoje kćerke, jer kćerka to sigurno neće učiniti? Da li je u obavezi da to učini?

Odgovor:

Vaša nana nema obavezu da za svoju punoljetnu kćerku, koja živi samostalno u drugoj državi, plaća vitre. Ona odgovara za svoje postupke i ako nije siromašna dužna je za sebe uplatiti sadekatul-fitr. Ono što je ona kao majka dužna jeste nastojanje da svoju kćerku okrene na pravi put, da joj ukaže na neophodnost vjerovanja i vjerske prakse u životu pojedinca i zajednice te uči dovu Allahu dž.š. da joj u tome pomogne. Lijepo je da na tom putu udijeli i neku sadaku, a ako želi, može za nju uplatiti vitre, ali u iznosu predviđenom za inostranstvo (USA). Od toga će ahiretsku nagradu imati ona, ali ne i njezina kćerka. A Allah najbolje zna.