Pitanje:

Smije li se zekat dati efendiji koji od svoje plate hrani sebe i svoju porodicu a trenutno vanredno studira na Fakultetu islamskih nauka i od svoje plate mu je jako teško izdvojiti novac i platiti sve troškove oko fakulteta ( napomena od zekata platiti troškove studiranja )?

Odgovor:

Imamu treba osigurati pristojnu plaću tako da ne mora gledati da li će mu neko dati neku pomoć, posebno ne na ime zekata. Zekat se daje u Fond “Bejtul-mal” za zajedničke potrebe Islamske zajednice i muslimana shodno prioritetima koje određuje islamska vlast u okviru kur’anskih kategorija korisnika zekata.