Piše: dr. Elnur Salihović

Ramazan je mjesec posebnih Allahovih blagodati koje uveliko utječu na svijest i stanje vjernika.

U ovom mjesecu na poseban način dolazimo do spoznaje o Božijim blagodatima i uočavamo ono što u drugim mjesecima i danima uglavnom previđamo i zanemarujemo. Posebno stanje musliman doživljava u ovoj posljednjoj trećini ramazana, trećini selameta, u kojoj intenziviramo naša promišljanja i ibadete, svjesni da se polahko približava kraj blagoslovljenom mjesecu u kojem naše duše posebno uživaju. Uporedo sa našim promišljanjima i žalom za ramazanom, raste i potreba veće zahvalnosti Uzvišenom Allahu na blagodatima koje nam daruje. Svjesni da zahvlanost Gospodaru ima posebnu važnost u životu muslimana i da je ona neodvojivi dio našeg bića, kao i jedan od glavnih razloga čovjekovog stvaranja i boravka na Dunjaluku, nastojimo pronaći najbolje načine da izrazimo tu zahvalnost. U ovom periodu posebno se sjećamo kur’anskih ajeta o značaju zahvalnosti Uzvišenom Allahu:

“Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi, i vi ništa ne znate, i daje vam sluh i vid i razum, da biste bili zahvalni.” (En-Nahl, 78)

“I kad je Gospodar vaš objavio: ‘Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.’” (Ibrahim, 7)

Naš uzor i Allahov miljenik, Muhammed, alejhi-s-selam, je na poseban način bio zahvalan i izražavao zahvalnost Uzvišenom Allahu, učeći nas da svakodnevno iskazujemo zahvalnost Gospodaru i riječima i djelima i učimo dovu: “Allahu moj, pomozi mi da Te spominjem, budem Ti zahvalan i na najljepši način Tebe obožavam.”

Prenosi se da je hazreti Alija rekao: ‘’Blagodat se produžava zahvalnošću. Što se više zahvaljuje, blagodat je veća. Blagodat i zahvalnost idu jedna s drugom. Allah neće prestati da povećava blagodat sve dok rob ne prestane zahvaljivati.’’

Neophodno i lijepo je se Uzvišenom Allahu zahvaljivati riječima i učenjem zikra i različitih dova, ali je najpotpuniji i najbolji vid zahvalnosti Uzvišenom, zahvalnost putem izvršavanja Njegovih uputa i naredbi i činjenjem konkretnih djela putem kojih se Njemu približava. Poseban vid zahvalnosti je izvršavanje islamskih šartova u ramazanu. Izgovarajući šehadet, klanjajući namaze, posteći i davajući zekat u ramazanu, musliman na najbolji način potvrđuje svoju pripadnost islamu i izražava zahvalnost iskazujući svijest o Allahovim blagodatima. Iako ga može dati tokom cijele godine, većina muslimana tokom mjeseca ramazana daje zekat, upravo iz razloga posebnog stanja svijesti o Allahovim blagodatima i potrebi da se iskaže zahvalnost, kao i želji da se ostvari najbolji efekat, kroz posebne nagrade koje Uzvišeni Allaha obećava za one koji izvršavaju ibadete i čine dobra djela u mjesecu ramazanu.

Zekat je obaveza za muslimane kojima je Uzvišeni Allah podario blagodat u vidu imetka koji prelazi njihove osnovne životne potrebe. Nekima od njih dao je veliko bogatstvo i mnogo više nego je potrebno za normalan život njih i njihove porodice. Ne izvršiti naredbu Onoga koji ti je dao prvenstveno blagodat zdravlja i mogućnost da stječeš imetak, a uz to i veliku opskrbu i bogatstvo čin je velike nezahvalnosti i drskosti koji za posljedicu ima uskraćivanje blagodati i narušavanje harmonije u svakodnevnom životu.

Zekat, izdvajanje jednog malog dijela imetka koji dostiže ili prelazi vrijednost nisaba, u toku godine, neupitna je obaveza i naredba Uzvišenog Allaha za svakog muslimana koji posjeduje tu vrijednost imetka. Oglušiti se o desetine Kur’anskih ajeta u kojima Uzvišeni Allah naređuje i poziva na izvršavanje ovog islamskog šarta, među kojima i 28. ajeta u kojima se zekat kao obaveza navodi zajedno sa namazom, predstavlja nerazuman čin i nepojmljivu nezahvalnost na Allahovim blagodatima. Muslimani koji izvršavaju obavezu davanja zekata i daju svoj zekat u sladu sa šerijatskim propisima u Fond Bejtu-l-mal izražavaju zahvalnost Uzvišenom Allahu na materijalnim blagodatima i nafaci koju im je podario, ali i blagodati života i pripadnosti zajednici muslimana koja je veoma važna za očuvanje njihovog vjerničkog bića. Zahvalnost Gospodaru izražena na ovakav način i odgovoran odnos prema ovom islamskom šartu donosi i mnogobrojne blagodati davaocu zekata, kao i društvu i zajednici u kojoj on živi. Praksa muslimana, pripadnika Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, svjedoči o velikim blagodatima koje im je Uzvišeni Allah podario, a koje su posljedica i njihovog izražavanja zahvalnosti Uzvišenom putem izvršavanja obaveze davanja zekata i sadekatu-l-fitra. U veoma teškim i turbulentnim vremenima kroz koje su prošli muslimani na ovim prostorima u posljednjim desetljećima uspjeli su sačuvati islam na ovim prostorima i očuvati i razviti svoju Islamsku zajednicu. Posebnu ulogu u tome je imao Fond Bejtu-l-mal, fond u koji se prikupljaju sredstva zekata i sadekatu-l-fitra. Možemo slobodno reći da u prvim godinama organiziranog prikupljanja zekata i sadekatu-l-fitra to je bio fond za spas Islamske zajednice i opstojnosti muslimana na ovim prostorima. U novije vrijeme to je fond ne samo za stabilnost i razvoj Islamske zajednice, već fond za opće dobro cjelokupnog društva. Potvrđuje to na stotine projekata koji se finasiraju iz tog fonda. Posebno su značajna izdvajanja za edukaciju i stipendiranje učenika i studenata, razvoj mekteba, povratnička područja, projekte za mlade, pomoć socijalno ugroženim i osobama koje je zadesila određena nesreća, i druge općekorisne projekte.

Molimo Uzvišenog Allaha da nam pomogne da ustrajemo na putu islama, da dajući svoj zekat i sadekatu-l-fitr u Fond Bejtu-l-mal izrazimo svoju zahvalnost Gospodaru na blagodatima i da dodatno ojačamo sebe, svoju zajednicu i postignemo što bolje efekte za naše društvo.