Pitanje:
Otplatila sam kredite i ostale dugove nekih svojih rođaka uz dogovor da više ne smiju uzimati nikakvu vrstu kredita i da mi mjesečno daju određeni iznos za otplatu duga. Ja sam svjesna da oni taj dug iz ove situacije nikad otplatiti ne mogu, niti posjeduju bilo šta što bi taj dug moglo pokriti. Moj nijet je da ih riješim duga tako što ću narednih godina svoj zekjat usmjeriti ka umanjivanju njihovog duga kod mene. Da li sam ispravno postupila, ili bolje rečeno, da li se ovaj princip može smatrati validnim? Molim Vas da pri odgovoru zanemarite fetvu po pitanju davanja zekjata u Bejtul-mal. To “breme” svjesno nosim, a Allah sve vidi i zna!
Odgovor:
To nije ispravan način izvršavanja obaveze davanja zekata, već se tretira kao pomoć prezaduženim osobama da što lakše vrate svoje dugove. Vraćajući njihove kredite – dugove, uz obavezu da Vam vrate Vaša sredstva na beskamatne rate, činite dobročino djelo, za koje slijedi sevap, ako je nijet iskren. Tretiranjem svoga zekata isplatom njihovih rata, obaveza zekata neće biti izvršena, zato što time sami sebi dajete zekat, odnosno vraćate sebi tuđe dugove putem zekata, tako da od tog “zekata” imate izravnu korist. Fetva o izdvajanju zekata u Bejtul-mal kod nas obavezujuća je za naše muslimane i ne može se zanemariti kada govorimo o zekatu.