Pitanje:

Posjedujem pare na kontu (žiro račun), ne mogu dizati sa tog konta, mogu samo da otplaćujem stan koji sam uzeo od te banke, da li sam dužan da na te pare platim zekat.

Odgovor:

Novac u visini duga za stan je obuhvaćen dugom i on se ne obračunava. Ako na tom kontu ima više od iznosa duga za stan, taj višak podliježe obračunu i zbraja se sa ostalom istovrsnom imovinom pa ako u cjelini dostiže iznos nisaba, podliježe obračunu zekata.