Pitanje:

Imam par pitanja u vezi davanja zekata na naslijeđenu nekretninu, pa se nadam da ćete mi moci odgovoriti na pitanja koje imam. Naime, u zekat kalkulatoru (na stranici www.zekat.ba) sam našao stavku za računanje zekata za vrijednost nekretnina kojom se trguje. Ja nisam trgovac nekretninama (tj. ne bavim se kupovinom i preprodajom nekretnina) nego sam naslijedio dio kuće od mog rahmetli oca koju ne koristim. Naime, jedan stan u toj kući je bio u vlasništvu moga rahmetli oca. Nakon njegove smrti vlasništvo sa moga oca je prešlo na mene, moju sestru i moju majku tako da sam ja u tom stanu vlasnik samo jedne trećine. Sad su  se svi vlasnici dogovorili da tu nekretninu prodamo mada to još nismo ozvaničili, tj. dali u oglase ili razglasili. Stoga moja pitanja, da li sam ja dužan dati zekat na svoj dio pošto sam čitao da je jedan od uslova za davanje zekata puno vlasništvo nad imovinom?  Da li sam ja dužan dati zekat na tu imovinu svake godine iako samo stoji na prodaju ili tek kad se nekretnina proda i ja dobijem svoj dio? Na šta se odnosi  stavka koja se odnosi na trgovanje nekretninama, tj. da li svako ko prodaje neku nekretninu pada pod tu stavku ili je to onaj koji kupuje, renovira pa preprodaje nekretnine (tj. živi od toga)?

Odgovor:

U Vašem slučaju spomenuta nekretnina ne spada u trgovačku robu zato što ste naslijedili dio  kuće, a niste ga kupili s namjerom preprodaje (trgovanja). Prema tome, kada prodate tu kuću, dobijeni novac podliježe obavezi zekata uz ispunjenje uvjeta koji važe za zekat na novac (nisab i protek zekatske godine).