Pitanje:

Interesuje me da li odobreni iznos limita u banci, koji se nalazi na računu više od godinu dana spada pod zekat, odnosno da li se i na to izdvaja zekat?

Odgovor:

Jedan od uslova obaveznosti izdvajanja zekata jeste da osoba bude vlasnik imovine na koju izdvaja zekat. S obzirom na to da osoba koja ima odobreni limit nije vlasnik tog novca, nego samo ima pravo njegovog korištenje uz obavezu da ga vrati, na taj iznos se ne izdvaja zekat.