Pitanje:

Zamoliću Vas za pomoć vezano za davanje zekata na nekretninu. Naime, pročitao sam prethodno upute sa web stranice IZ BiH www.zekat.ba, dio koji obrađuje davanje zekata na nekretnine: “Zekat na nekretnine se obračunava po stopi od 2.5% na novac koji vlasnik dobije od iznajmljivanja nekretnine, bilo da se radi o zemljištu, kući, stanu, poslovnom prostoru, vikendici ili drugoj vrsti nekretnine. Ovaj zekat se daje odmah po dobijanju iznosa od iznajmljivanja, nakon što se odbiju troškovi koje je vlasnik imao, a vezani su za tu nekretninu, ukoliko oni na godišnjem nivou dostižu vrijednost nisaba. Zekat se ne daje na nekretnine koje vlasnik ili članovi njegove porodice koriste ili je izdao

nekretninu bez naknade. Ukoliko se vlasnik nekretnina bavi prodajom istih onda se one tretiraju kao trgovačka roba i dužan je dati 2,5% od ukupne vrijednosti nekretnina,

nakon što odbije troškove.”

Kupio sam stan, koji ne namjeravam najmanje 2 godine prodavati, a nisam siguran ni kasnije da li ću ga prodavati, trenutno ga ne iznajmljujem, niti ubirem neke prihode po osnovu stana, dao sam ga rodbini besplatno da stanuju, bez ikakve naknade znaci. Po osnovu novca posjedujem nisab, i InshAllah planiram ubrzo izvršiti obavezu zekata, međutim u nedoumici sam da li trebam i na osnovu ove nekretnine – stana, uplatiti zekat?

Po navedenim smjernicama, ukoliko se ne ubire naknada za iznajmljivanje, nisam u obavezi, međutim pošto postoji mogućnost da ga nakon 2 godine prodam, ali sigurno ne prije 2 godine, u dilemi sam da li trebam sada uplatiti zekat, iako ga iznajmljujem rodbini bez naknade. Kako pravila nalažu da se zekat obračunava u tekućoj godini, i na kraju obračunskog perioda – lunarne godine, a ja nisam osoba koja se bavi prodajom i preprodajom nekretnina, već sam stan kupio kao neku vrstu ulaganja i moguće za lične upotrebe nakon  2 godine, jer trenutno zaista nisam siguran kako ću ga koristiti nakon 2 godine, na koliko sam ga besplatno dao rodbini na korištenje. Zato Vas molim da mi pomognete oko ove dileme, šta uraditi u slučaju gdje iznajmljujete vlastiti stan besplatno rodbini, a ne znate da li  ćete ga sigurno prodati nakon 2 godine, ili možda nekome iznajmljivati, i sl. ? Da naglasim, posjedujem kuću gdje stanujem, pored ovog stana, i naravno Zekat ću izdvojiti na novac također.

Odgovor:

Ukoliko je namjera bila da se kupovinom stana, koji nije neophodan za stanovanje, izbjegava izdvajanje zekata na ušteđevinu koja je bila u banci, a na koju se inače daje zekat, onda Vas takav postupak ne oslobađa obaveze zekata. Ako je namjera bila preprodaja, onda podliježe zekatu na trgovačku robu. Ukoliko je namjera bila investiranje u stan s namjerom ostvarivanja prihoda od rente, onda se zekat izdvaja od ostvarene rente. Vi znate šta je bila Vaša namjera pa se prema tome ravnajte. A Allah najbolje zna svačije stanje i namjere.