Pitanje:

Da li čovjek koji dobije veću sumu novca kao otpremninu u penziju treba dati zekat na taj novac?

Odgovor:

Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata na novac su:

  1. da je imovina dostigla nivo nisaba,
  2. da imovinu u visini nisaba posjedujete godinu dana (računa se hidžretska godina).

Prema tome, ukoliko niste posjedovali imovine u visini nisaba na dan kada ste primili otpremninu niste dužni tada izdvojiti zekat. Međutim, ako ste već ranije posjedovali imovine u visini nisaba, njoj ćete dodati otpremninu i kada bude vrijeme izdvajanja zekata (godinu dana nakon što ste stekli imovine u visini nisaba) izdvojit ćete 2,5 % od ukupnog iznosa.

Ako na dan primanja otpremnine niste imali imovine u visini nisaba, ali ako sam iznos otpremnine, ili zajedno sa drugom Vašom imovinu, dostiže nisab trebate nakon godinu dana od prijema otpremnine, izdvojiti 2,5 % od ukupnog iznosa.