Pitanje:

Prošle godine sam poklonila majci novac za hadž. Novac je bio na njenom računu 5-6 dana dok ga nije uplatila u Ured za hadž i umru. Ove godine (mislim da je tačno prošla jedna hidžretska godina) sam joj također uplatila novac na račun da ode na hadž za rahmetli oca.  Kako je oba puta iznos putovanja za hadž veći od nisaba, moje pitanje je: treba li majka uplatiti zekat na taj poklonjeni novac?

Odgovor:

Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata na novac su:

  1. da je ušteđevina dostigla nivo nisaba,
  2. da imovinu u visini nisaba vlasnik posjeduje godinu dana (računa se hidžretska godina).

Prema tome vaša majka nije bila obavezna izdvojiti zekat na novac koji ste joj poklonili jer on kod nje nije bio godinu dana.