Da li je dozovljeno davanje zekata na poljoprivredne proizvode u protuvrijednosti?

Odgovor:

Zekat se može dati i u novčanoj protuvrijednosti, posebno za proizvode kao što su voće i povrće , jer je vijek njihovog trajanja kratak, a skladištenje zahtijeva jako velike troškove. Ukoliko neko proda poljoprivredne usjeve prije nego  što sazriju, zekat je dužan dati kupac. Ako bi prodao usjeve nakon sazrijevanja, dužnost prodavca je da izdvoji zekat.