Pitanje:

Ako neko ima ušteđevinu na koju svake godine daje zekjat, ali je istu ove godine potrošio, odnosno stavio u opticaj prije davanja zekjata (prije isteka ramazana, jer se kod nas zekjat obično daje od ramazana do ramazana), da li je dužan dati zekjat i na taj novac?

Odgovor:

Ukoliko ušteđevina dostiže iznos nisaba i potroši se prije isteka lunarne godine nema obaveze davanja zekjata na istu. Ukoliko se potroši nakon isteka lunarne godine zekjat prelazi u dug vlasnika bez obzira na to da li se ta imovina iskoristila recimo za plaćanje puta na hadždž roditelju ili nekom drugom, ili za finansiranje nekog hajrata bez namjere izvršenja duga nastalog po osnovu nedavanja zekjata. Takvo dobročinstvo ne oslobađa dužnika od navedenoga duga.