Pitanje:

Da li se daje zekjat na životno osiguranje koje plaćam već nekoliko godina i u kojem iznosu?

Odgovor:

Preferiramo mišljenje većine islamskih pravnika koji smatraju šerijatski zabranjenim dobrovoljno životno osiguranje. Međutim, ukoliko se neko ipak odluči za taj vid osiguranja, to se tretira kao vid dugoročne štednje, a na glavnicu štednog uloga, ukoliko dostiže nisab, godišnje treba izdvajati 2,5% iznosa glavnice, bez kamate koja se mora u cijelosti podijeliti u dobrotvorne svrhe. Uzimajući ovo u obzir, jasno je da se takav vid štednje ne isplati, jer se ulog smanjuje davanjem zekjata, a povećava (prividno) kamatom koja se mora, također, dati, pa je u pitanju neisplativa investicija.