Pitanje:

Radim i živim u Austriji, želim pitati u vezi sa zekjatom. Mi trebamo da kupimo nove prostorije našeg džemata, da li je ispravno namijeniti zekjat i dati na kupovinu naše džamije?

Odgovor:

Zekjat se izdvaja u Bejtul-mal i to treba odvojiti od dobrovoljnih priloga i donacija za džamiju. Ne može džemat samostalno odlučivati o ukupljenim sredstvima zekjata, jer je organizacija ukupljanja i distribucije zekjata u nadležnosti islamske vlasti (Rijaset Islamske zajednice).