Islam pridaje veliki značaj obilježavanju početka Objave. Cijeli mjesec ramazan je posvećen tome. Radi toga obiluje raznim oblicima ibadeta kao što su post u danu, teravije i nafile noću, učenje časnog Kur'ana te noć Kadr. Svako od nas neprestano pokušava dokučiti njegovu smisao i važnost i uvijek iznova  otkrivamo nešto novo i fascinirajuće.

Ovaj tekst je skroman pokušaj rasvjetljivanja jednog aspekta po kojem je ovaj mjesec poseban. Radi se naime o sadekatu-l-fitru koji se daje u hrani ili novcu, a čiji iznos je dovoljan za jednodnevnu ishranu. Vrijeme davanja se obično veže za okončanje ramazanskog posta i početak bajrama, ali se može dati i prije.

Pošto se sadekatu-l-fitr nalazi u ramazanu, njega nikako ne treba izdvajati iz tog ramazanskog konteksta. Naprotiv,  treba ga posmatrati, razumjevati i doživljavati kao dio te cjeline. On je dakle dobija tek u skupu ostalih vjerskih sadržaja ramazana. A kako? Mubarek ramazan je, prije svega, Allahova blagodat i zlatna prilika da svaki musliman i muslimanka obnove svoju vjeru. Ramazan je vrijeme unutrašnje rehabilitacije i duhovnog jačanja svega dobrog u ljudskoj duši te slabljenja i eliminacije svega lošeg. U tom smislu, post i namaz kao dva islamska šarta i farza igraju ključnu ulogu. Post npr. sputava ljudske niske želje i pohote duše, uzdiže je na visoki nivo svjesnosti i veže sa onim najljepšim, najvećim i najmoćnijim tj. Allahom dž.š. Kontinuiranost u dnevnom suzdržavanju od jela, pića i intimnog odnosa u trajanju od mjesec dana održava taj visoki status te navikava i odgaja vjernika i vjernicu u duhu svega dobrog i lijepog. Takvu dušu dodatno preuzima namaz, približuje je Bogu i uzdiže na najveći stepen ljudskog savršenstva. Neprestano učenje Kur'ana prosvjetljuje um i duh, dok potraga za  noći Kadr simbolizira potragu za momentom savršenstva kada dolazi do spoja nebeskog i zemaljskog odnosno ljudskog i Božijeg koje je tako lijepo predstavljeno u susretu velikog meleka Džibrila sa poslanikom Muhamedom a.s.

Da bi se postigao takav perfektni nivo vjerovanja i pokornosti Allahu dž.š. i da bi se svjesnost o Tvorcu ugnijezdila u čovjeku i odrazila na njegovom moralnom i društvenom planu, post i namaz moraju biti obavljeni na najbolji način haman bez greške. Naravno, ljudske mogućnosti to ne dozvoljavaju, a da bi to ostvario čovjeku je opet potrebna Allahova pomoć. Ta pomoć dolazi u vidu sadekatu-l- fitra jer on usavršava npr. post tako što neutralizira slučajan utjecaj ružnih riječi koje kvare post i škode namazu. Što znači da savršenstvo koje vjernik nije mogao postići samim postom i namazom može postići uz pomoć sadekatu-l-fitra koji je kao i sve ostalo Allahova pomoć i dar. Uz to, vjernik svoju unutrašnju radost zbog ostvarene blizine prema Allahu i svoje preveliko zadovoljstvo zbog uspješnog obavljanja Allahovih odredbi u mubarek ramazanu pretače u društvenu dimenziju tako što iz svog imetka izdvaja određenu svotu sredstava da siromašnima barem na dan bajramske radosti obezbijedi dnevni obrok, tako da na taj sretni dan za postača ne trebaju brinuti kako spojiti kraj s krajem. Dakle islam iskorijenjuje sebičnost time što ne dozvoljava da se vjernik raduje a da siromah to gleda praznog stomaka i kaharnog srca. Važno je istaknuti da time islam kao da poručuje da pojedinačna sreća i nije sreća i da u stvari istinska sreća nije moguća ako je i siromah ne može barem na trenutak osjetiti zajedno s tobom.

S duhovne strane, dakle, sadekatu-l-fitr ima funkciju ispravljanja greški i upotpunjavanje nedostataka ramazanskih vjerskih aktivnosti, a s druge dobija društvenu dimenziju tako što se vjernička duhovna uzdignutost i blizina Bogu prevodi u konkretna djela pomaganja slabih i siromašnih. U tom smislu islam potvrđuje da što je vjernik bliže Bogu, bliži je socijalnim problemima u svom društvu. Prepoznavajući golgote ljudi koji žive na margini materijalne egzistencije i stavljajući sadekatu-l-fitr na razinu vjerske obaveze vadžiba koja je u Hanefijskoj pravnoj školi malo niža od farza a jača od sunneta, islam tako nalaže spasenje ne samo kroz striktno vjerske odredbe kao što su post, namaz i učenje Kur'ana nego i kroz društveni angažman i materijalni doprinos koji ima za cilj revitaliziranje najslabijih i najnemoćnijih članova naših zajednica. Islam nam tako skreće pažnju na aspekte života koje mi nekad ne želimo da vidimo i od kojih ne rijetko okrećemo glavu. Na takav način islam savršeno uvezuje razne aspekte života u jednu koherentnu cijelinu i time nudi mjesec ramazan kao primjer i ideal življenja i za ostatak godine.

Islam nas kroz ramazan vodi ka dubini naše duše, uzdiže nas ka najvišem nivou savršenosti i spoznaje stvarnosti a kroz sadekatu-l-fitr vodi nas i ka najširim slojevima naše zajednice gdje žive oni kojima je mnogo toga uskraćeno. I kako nas god uči da se uzdižemo prema Bogu tako traži od nas da sa sobom uzdižemo i  pomažemo one koji su zahvaćeni iskušenjem siromaštva ili neimaštine. U tim dimenzijama leži smisao i važnost sadekatu-l-fitra. Wallahu a’alam!

(IIN Preporod)