Pitanje:

Selam alejkum!

Da li firma ima obavezu uplate zekjata, na svoju imovinu i zalihe? Vlasnik firme ima obavezu uplate zekjata na dividendu i dionice i to nije problem, a šta je sa firmom u kojoj posjeduje dionice i ostvaruje dividendu?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Zekat izdvajaju vlasnici imovine u firmi, a ako to čini menadžment firme po odobrenju vlasnika, onda oni neće ponovo izdvajati zekat na svoj udio u firmi. Na sredstva za proizvodnju ne daje se zekat, već na ostvareni prihod.