Ko je dužan dati zekat?

Zekat je dužan izdvojiti iz svog imetka svaki musliman koji je punoljetan, umno zdrav, koji je vlasnik imovine i sa kojom u potpunosti raspolaže, a  koja je dostigla visinu nisaba i koja je pregodinila.

Uvjeti za imovinu na koju se daje zekat

Da bi određena imovina podlijegala obavezi izdvajanja zekata mora ispunjavati određene uvjete, a to su:

•          da je imovina dostigla nisab,

•          da je imovina pregodinila,

•          da ta imovina prelazi osnovne životne                                                                     potrebe,

•          da imovina nije opterećena dugom,

•          da se ne radi o imovini koja je haram

•          te da se radi o imovini koja se po prirodi uvećava, bez obzira da li ona stvarno rasla u                  nekom praktičnom slučaju ili ne.

Imovina na koju se daje zekat

Imovina na koju se daje zekat može se podijeliti u tri kategorije od kojih svaka ima više vrsta imovine na koju, ako dostigne visinu nisaba, musliman je dužan izdvojiti zekat.

Svaki musliman koji ispunjava uvjete zekata, dužan je čistiti svoju imovinu primjenjujući ovaj islamski propis, na način da u Bejtu-l-mal izdvoji imovinu koja ispunjava uvjete za davanje zekata. Ta imovina može biti:

1.         Imovina na koju se daje zekat u iznosu od 2,5%:

•          Zlato, srebro i novac

•          Trgovačka roba

•          Dobit od prodaje i iznajmljivanja nekretnina

•          Dobit od poslovnih djelatnosti

•          Vrijednosni papiri i državne obveznice

•          Štednja i dionice i sl.

2.         Stoka:

•          Krupna stoka (krave i bikovi)

•          Sitna stoka (ovce i koze)

•          Konji – ukoliko su na ispaši, mužjaci i ženke te se drže radi rasploda, na njih se daje                    zekat.

3.         Poljoprivredni proizvodi

Poljoprivredni proizvodi koji su navodnjavani vještačkim putem bilo kojim sredstvom tj., ako je bilo troškova proizvodnje izdvajamo 5%, a ako su poljoprivredni proizvodi navodnjavani prirodnim putem (kiša, natapanje tekućom vodom i sl.), te ako je samonikli plod, tj., ako nije bilo troškova proizvodnje izdvajamo 10%.

Postoji sedam kategorija poljoprivrednih proizvoda:

•          Žitarice (pšenica, kukuruz, ječam, raž, riža, zob, proso, heljda i sl.)

•          Industrijske biljke (šećerna repa, šećerna trska, suncokret, maslina, soja, konoplja,                       pamuk i sl., ljekovite i kozmetičke biljke)                              

•          Povrće (krompir, paprika, paradajz, grah i dr.)

•          Voće (šljiva, jabuka, kruška, malina itd.)

•          Pečurke (šampinjoni, bukovača i sl.)

•          Uzgojena riba i drugi uzgojeni morski plodovi

•          Med