U prostorijama medžlisa Bosanska Gradiška je održan radni sastanak na temu:“Iskustva i načini unapređenja aktivnosti na prikupljanju zekata na poljoprivredne proizvode na području MIZ Bosanska Gradiška“. Sastanku su prisustvovali imami Medžlisa i rukovodilac Ureda za zekat Rijaseta Islamske zajednice.

Nakon uvodnih napomena, rukovodilac Ureda Vehid-ef. Arnaut je istakao da se pitanju zekata na poljoprivredne proizvode treba pristupati, prije svega kao farzu, strogoj vjerskoj obavezi, za čije oživljavanje slijedi nagrada kod Uzvišenog. Islamska zajednica je jedina adresa na kojoj vjernici mogu ovu obavezu izvršiti i u naturalnom obliku što je cjeloviti pristup pitanju ovog propisa. Također je istakao da se ovom akcijom zadovolje potrebe svih naših odgojno obrazovnih ustanova, ali i pomogne mnogim društveno korisnim organizacijama.

Glavni imam Zejnil-ef. Latifović je sumirao iskustva na području MIZ Gradiške, te istakao da značajan dio prikupljenih proizvoda bude dostavljen u javnu kuhinju na području MIZ Bosanska Gradiška, kao i za potrebe Medrese u Banja Luci. Osvrnuo se na sve češću praksu da se veće površine zasađuju artiklima za prehranu i tov životinja. Niske cijene poljoprivrednih proizvoda su dovele do situacije da ljudi odustaju od sijanja većih površina. Odliv stanovništva, kao i sve starija populacija , također vode ka odustajanju od sijanja.

Na istu temu je održan sastanak i sa imamima MIZ Kotor Varoš, na kome su glavni imam Samir-ef. Delić i prisutni mami istakli da na području njihovog medžlisa nema većih poljoprivrednih proizvođača. Česta je praksa da se vjernici nakon objave o ovoj akciji, jave sa izvjesnim iznosom novca i traže da se kupi određena količina prehrambenih artikala i dostavi na potrebne adrese. Evidentirana je i praksa davanja većih količina pekmeza i džemova u godinama kada voće bolje rodi.

Zajednički je konstatovano da se može i treba uraditi više na ovom planu, posebno zbog dizanje sveukupne svijesti kod vjernika o izršenju ove islamske obaveze.