Pitanje:

Kako se izdvaja zekjat na plaće koje se primaju mjesečno?

Odgovor:

Postoji više vrsta primaoca plaća: 1. primaoci plaće koja je nedovoljna za pokrivanje troškova života ili je dovoljna za pokrivanje samo osnovnih potreba. Nije obaveza davati zekjat na takve plaće osim ako primaoc štedi i ušteđevina dostigne visinu nisaba (ovogodišnji nisab iznosi 2.813,00 KM, prema procjeni Rijaseta IZ) tada će na ukupni iznos ušteđevine, nakon isteka godine dana, dati zekjat u iznosu od 2,5%; 2. primaoci plaće koja prelazi osnovne potrebe, a čiji višak oni štede i troše umjereno. U ovom slučaju na višak koji ostaje nakon što se podmire osnovne potrebe treba izdvojiti zekjat u iznosu od 2,5 % ostvarenog viška; 3. osobe čija plaća je znatno veća od iznosa koji je potreban za pokrivanje osnovnih potreba, ali koje taj višak troše rasipnički, u šta treba i u šta ne treba, tako da im ništa ne ostane od tog viška. Ove osobe su dužne dati zekjat na taj višak u iznosu od 2,5 %. Ako osoba iz ove kategorije prima npr. plaću od 4.000,00 KM, a stvarno joj je dovoljno samo 1.500,00 KM ako bi trošila razumno, pa je potroši u cijelosti, dužna je dati zekjat na rasipno potrošeni višak u iznosu od 2.500,00 KM i to 2,5% toga iznosa, tj. dat će 2,5 % zekjata na godišnji iznos od 28.000,00 KM što iznosi 700 KM. Ovaj iznos može podijeliti u 12 mjesečnih rata.