Pitanje:

Da li trebam dati zekjat na novac koji štedim za izgradnju kuće? Ukoliko je to obavezno, da li se daje svake godine iznova, ili samo na ono što smo naknadno uštedjeli?

Odgovor:

Pretežno je mišljenje da na novac koji se štedi radi neke potrebe, (mimo vraćanja duga i plaćanja postojeće obaveze), ukoliko prođe godina dana i ispunjava nisab i ostale uvjete, a da se ne utroši u namjenu za koju se štedi, podliježe obavezi zekjata, jer je potencijalno razvojnog karaktera. Ušteđena imovina podliježe zekjatu svake godine u cjelokupnom iznosu, a ne samo novoostvareni prihod.