Pitanje:

Dosad sam uvijek zekat plaćao na kraju ove kršćanske godine, tada bi sakupio sav novac isplaćao sve što se mora isplatiti i od onoga što je ostalo platio zekat.
Do sada je moj kapital ( Hvala ALLAHU DŽ. Š.) na kraju svake godine bio veći nego na početku i da bi mi bilo lakše izračunati, uvijek sam od onog zadnjeg plaćao 2.5%.

Međutim ove godine imamo nijjet kuću renovirati i dograđivati (bićemo izloženi povećanim troškovima) i imam osjećaj da će mi kapital na kraju godine biti manji nego na početku pa mi to zadaje brigu kako sada iznos zekata izračunati .

Odgovor:

Ako vam preostane nakon svih troškova, uključujući i one koje ćete uložiti u renoviranje kuće, koliko iznosi nisab na taj iznos dajte zekat u visini 2,5%. Ako vam ne preostane sredstava, ili preostane manji iznos od nisaba, niste obavezni dati zekat.