Pitanje:

Moje maloljetno dijete je dobilo od tetke iz inostranstva iznos novca koji prelazi nisab, a koji je ona namijenila za njegovo buduće školovanje i eventualne troškove. Da li taj novac trebam da uključim u ukupni iznos na koji ja i moja porodica trebamo da izdvojimo zekat?

Odgovor:

Obaveza izvršavanja vjerskih dužnosti (namaz, zekat, post…) nastupa sa fizičkim punoljetstvom (pojava menstruacije kod djevojčica, odnosno polucije kod dječaka, najdalje do 15 godina života). Prema tome, maloljetne osobe nisu obavezne izvršavati vjerske propise, pa ni propis o zekatu. Shodno tome, ako vaše dijete nije šerijatski punoljetno, niste dužni izdvajati zekat iz njegove imovine.