Pitanje:

Možete li mi pojasniti slijedeća pitanja u vezi zekjata na poljoprivredne proizvode: Postoji li nisab, koliko iznosi, kome dati zekjat na poljoprivredne proizvode i gdje? Kako trebaju postupiti oni koji prodaju poljoprivredne proizvode, kako izdvojiti zekjat, treba li novac pregodiniti i mogu li dati zekjat u naturi ili moraju u novcu?

Odgovor:

Prema pretežnom mišljenju uleme, koje je odabrao i dr. Jusuf el-Karedavi, nisab na poljoprivredne proizvode iznosi približno 643 kg. Na manji prinos od ovoga ne daje se zekjat, a na ovaj i veći prinos daje se 10% ako se kultura zalijeva prirodnim putem, a 5% ako se zalijeva vještačkim putem nakon što se odbiju troškovi proizvodnje i osnovne životne potrebe vlasnika. Ova vrsta zekjata daje se na isti način kao i ostale vrste zekjata, putem organa i službi IZ. Može se dati u naturi, a može i u protuvrijednosti u novcu. Najbolje je da o ovome konsultirate službu za zekjat pri Rijasetu IZ koja je nedavno formirana sa zadatkom da se bavi problematikom zekjata. Ukoliko se poljoprivredni proizvodi koji dostižu nisab prodaju, iz dobivene sume treba izdvojiti onaj procent koji je bio obavezan na naturalni proizvod, tj. 10% ili 5% ovisno o načinu zalijevanja. I u ovom slučaju treba uzeti u obzir troškove proizvodnje i podmirenje osnovnih životnih potreba vlasnika. Zekjat u ovom slučaju treba dati odmah po preuzimanju cijene za prodate proizvode bez čekanja da novac prekogodini.