Pitanje:

Imam ušteđevinu koja stoji već godinu dana i za koju znam da sam dužna dati zekjat. Pored toga sam zadnjih nekoliko mjeseci uštedjela određenu sumu novca. Da li sam dužna dati zekjat na ukupan iznos ili samo na dio koji posjedujem od prošle godine?

Odgovor:

Zekjat se daje na ukupnu ušteđenu sumu na kraju obračunske (zekjatske) godine bez obzira što se neka imovina stekla i uštedjela nakon otpočinjanja računanja zekjatske godine – havl koja se računa nakon ispunjenja uvjeta nisaba i traje jednu lunarnu godinu.