Pitanje:

Na koji način i koliko da podijelim zekjata na med? Ove godine, ako Allah da, očekujem prinos od oko 800 kg. Koliko trebam na to dati zekjata i da li ga mogu dati u medu (naturi)? Da li ga mogu dati u neku od medresa ili neku drugu ustanovu za prikupljanje zekjata? Prošle godine sam dao oko 50 kg meda u protuvrijednosti u novcu, tj. odradio sam na lokalnom mektebu neke radove na mihrabu u vrijednosti toga iznosa. Da li mogu na taj način izvršiti obavezu davanja zekjata, tj. da uradim i druge radove na obnovi i popravci, ili možda da kupim koji tepih i sl.?

Odgovor:

Za svaku pohvalu je nastojanje Šabana da izvrši svoju obavezu davanja zekjata. Međutim, u načinu realizacije je pogriješio, što ćemo pojasniti u odgovorima na postavljena pitanja.

Zekjat na med iznosi desetinu prihoda. Dakle, na 800 kg daje se 80 kg. Može se dati u naturi, a može i u protuvrijednosti u novcu prema tržišnoj vrijednosti meda u momentu izvršenja obaveze. Ta obaveza se ne može izvršiti putem vršenja radova na mektebu ili džamiji i sličnim hajratima (kupovanje tepiha), jer se radi o posve odvojenim ustanovama i poslovima koje ne treba miješati i jedne drugim uvjetovati. Zekjat se kod nas daje, prema ranijem idžtihadu i fetvi Rijaseta Islamske zajednice, odnosno Vrhovnog islamskog starješinstva, u fond «Bejtul-mal» iz kojega se finansiraju odgojno-obrazovne ustanove Islamske zajednice i djelatnosti islamskog da'veta. Ova fetva je i dalje na snazi.

Medrese kao i druge ustanove IZ ne bi trebale direktno preuzimati zekjat i koristiti ga za svoje potrebe, budući da time narušavaju jedinstvo organizacije prikupljanja zekjata koju vodi Rijaset Islamske zajednice.