O Zekat kalkulatoru

Za sva dodatna pitanja i pojašnjenja, kao i sugestije ili prijave eventualnih nepravilnosti u radu aplikacija, možete nas kontaktirati na:

Izrada kalkulatora

Priprema i izrada Zekat kalkulatora: mr. Elnur Salihović i Damir Mešković.| Zekat kalkulator | Pojašnjenja | O Zekat kalkulatoru