Obračunavanje zekata

Kratko uputstvo

Zekat obračunavate jednostavno odabirom relevantnih kategorija, te sumiranjem obaveza za zekat na obračunate kategorije i oduzimanjem troškova na dnu stranice. Nakon sumiranja, pružiće vam se mogućnost preuzimanja izvještaja sa detaljima računanja, te informacijama o načinima uplate zekata.


Postavke

Prije nego počnete sa obračunavanjem, možete izabrati odgovarajuću valutu, a ukoliko želite, možete nam ostaviti i vaše kontakt informacije, koje ćemo koristiti samo kako bi vas kontaktirali u slučaju noviteta ili značajnijih promjena na Zekat Kalkulatoru.

Konverzije valuta vrše se na osnovu kursne liste Centralne Banke Bosne i Hercegovine, objavljene na dan 21.1.2021

(pojašnjenje)

Možete odabrati odgovarajuću valutu za obračunavanje:

Ukoliko želite, možete nam ostaviti i vaše kontakt informacije:

**

KM


Zlato

Ukoliko posjedujete 91,6 g ili više zlata.

Musliman je dužan izdvojiti iz svoje imovine i dati zekat na zlato, bez obzira da li je ono u obliku zlatnog nakita, zlatnih legura, zlatnog novca ili zlatnog posuđa, ukoliko njegova vrijednost doseže vrijednost nisaba 91,6 g zlata.

Prema većini pravnih škola zekat na zlatni i srebreni nakit podrazumjeva nakit koji nije u upotrebi, osim ako davaoc zekata ne pretjeruje u gomilanju nakita i uobičava upotrebljavati veliku količinu nakita. Međutim, prema, našoj, hanefijskoj pravnoj školi zekat se daje i na nakit koji je u upotrebi i ovog mišljenja bi se trebali pridržavati.

(detaljnije pojašnjenje)

Cijena zlata navedena je u skladu sa aktuelnim nisabom, ukoliko smatrate da je ona trenutno nevažeća promijenite cijenu u dolje predviđenom polju:

KM0,00

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja:

g0,00

g0,00

g0,00

g0,00

**

0,00 KM


Srebro

Ukoliko posjedujete 641,5 g ili više srebra.

Musliman je dužan izdvojiti iz svoje imovine i dati zekat na srebro, ukoliko njegova vrijednost doseže vrijednost nisaba 641,5 g srebra. Ova kategorija se odnosi na srebreni kućni pribor, ukrase posuđe i nakit. (Srebreni pribor je uglavnom 90% od srebra i stoga treba uzeti 90% od ukupne težine pribora.)

Prema većini pravnih škola zekat na zlatni i srebreni nakit podrazumjeva nakit koji nije u upotrebi, osim ako davaoc zekata ne pretjeruje u gomilanju nakita i uobičava upotrebljavati veliku količinu nakita. Međutim, prema, našoj, hanefijskoj pravnoj školi zekat se daje i na nakit koji je u upotrebi i ovog mišljenja bi se trebali pridržavati.

(detaljnije pojašnjenje)

KM0,00

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja

g0,00

**

0,00 KM


Novac

Ukoliko posjedujete 8630,00 KM ili više novca u bilo kojem obliku.

Na novac, bez obzira u kojem obliku bio, koji se nalazi u posjedu vlasnika, na bankovnom računu, pozajmljen drugoj osobi ili deponovan na određenom mjestu, daje se zekat 2,5% od ukupne vrijednosti novca.

Kamate od štednje ne bi trebalo uzimati u obzir prilikom obračuna zekata, već ih treba podijeliti kao sadaku ili dati u druge humanitarne svrhe.

(detaljnije pojašnjenje)

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Pozajmice, državne obveznice, vrijednosni papiri, dionice, primanja

Ukoliko posjedujete neku od navedenih vrsta imovine u vrijednosti 8630,00 KM ili više.

Zekat na dionice se daje u procentu od 2,5%, a postoje dva načina za obračunavanje. Ukoliko vlasnik dionica trguje ili ima namjeru da sa dionicama trguje na berzi, u tom slučaju one se tretiraju kao trgovačka roba i obračunava se 2,5% od ukupne vrijednosti dionica na dan obračuna ili najbliži datum kada se sa dionicama trgovalo na berzi. Prilikom obračuna će se oduzeti troškovi transakcija koji podrazumjevaju troškove berze, brokerske kuće i ostale troškove. Ukoliko vlasnik dionica ne trguje sa dionicama niti ima namjeru u skorije vrijeme trgovati, u tom slučaju se obračunava zekat od 2,5% na ostvarenu dobit u toku godine i dividendu..

Zekat na pozajmice, godišnja primanja, državne obveznice, vrijednosne papire, osiguranja koja uključuju štednju (tekaful), obračunava se po stopi od 2,5% na ukupnu vrijednost. Što se tiče zekata na plate i ukupna godišnja primanja, to podrazumjeva plate i primanja koja su mnogo veća od prosječnih primanja u društvu i da nakon podmirivanja osnovnih životnih potreba i troškova osobe i njegove porodice, realno ostaje priličan iznos novca. Zekat na plate i godišnja primanja ima za cilj da suzbije rasipništvo i podstakne muslimana na primjereno trošenje svog novca. Svaki pojedinac treba potpuno savjesno ocijeniti da li su njegova primanja veća od potreba i troškova i na njih obračunati zekat.

(detaljnije pojašnjenje)

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Nekretnine

Ukoliko iznajmljujete ili trgujete bilo kojom vrstom nekretnina.

Zekat na nekretnine se obračunava po stopi od 2.5% na novac koji vlasnik dobije od iznajmljivanja nekretnine, bilo da se radi o zemljištu, kući, stanu, poslovnom prostoru, vikendici ili drugoj vrsti nekretnine. Ovaj zekat se daje odmah po dobijanju iznosa od iznajmljivanja, nakon što se odbiju troškovi koje je vlasnik imao, a vezani su za tu nekretninu, ukoliko oni na godišnjem nivou dostižu vrijednost nisaba. Zekat se ne daje na nekretnine koje vlasnik ili članovi njegove porodice koriste ili je izdao nekretninu bez naknade. Ukoliko se vlasnik nekretnina bavi prodajom istih onda se one tretiraju kao trgovačka roba i dužan je dati 2,5% od ukupne vrijednosti nekretnina, nakon što odbije troškove.

(detaljnije pojašnjenje)

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja

KM0,00

KM0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Trgovačka roba i poslovanje

Ukoliko trgujete robom u vrijednosti 8630,00 KM ili više.

Zekat na trgovačku robu podrazumjeva robu kojom osoba trguje radi ostvarivanja dobiti. Poslovni prostori, automobili, proizvodna i druga sredstva kojima se trgovac ili firma svakodnevno služi u poslu ne ulaze u obračun zekata. Zekat na trgovačku robu iznosi 2,5%. Prije obračunavanja zekata vlasnik trgovačke robe treba napraviti popis robe, kako u trgovini tako i u skladištima, odrediti njihovu vrijednost po aktuelnim tržišnim cijenama (u obzir uzeti diskontne cijene), dodati iznos novca zarađen od prodaje robe u toku obračunske godine, a zatim oduzeti obaveze prema dobavljačima, poreze, rate kredita ili pozajmica i ostale obaveze.

Firme koje se bave prodajom usluga kao što su marketingške, informatičke, ugostiteljske i slične firme, zastupništva obračunavaće zekat na dobit od prodaje usluga, nakon što oduzmu troškove poslovanja. Treba voditi računa da se u obračun zekata ne uključi vrijednost robe koja je haram.

(detaljnije pojašnjenje)

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja

KM0,00

KM0,00

KM0,00

Troškovi poslovanja se oduzimaju od zekata:

KM0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Minerali i rude

Ukoliko posjedujete minerale i rude do kojih ste došli iskopavanjem.

Zekat na minerale i rude podrazumjeva so, ugalj, naftu, šljunak, željznu rudu i ostale rude i prirodna blaga do kojih fizičko ili pravno lice dođe iskopavanjem. Zekat na minerale i rude je 20% od ukupne vrijednosti od koje se oduzmu svi troškovi (iskopavanje, transport, prodaja, iznos koncesije/poreza) i ovaj zekat se daje odmah po ostvarenju dobiti od iskopavanja.

(detaljnije pojašnjenje)

U polja unesite odgovarajuće protuvrijednosti u naznačenoj valuti:

KM0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Poljoprivredni proizvodi

Ukoliko posjedujete višak voća, povrća, ili drugih poljoprivrednih proizvoda.

Zekat na poljoprivredne proizvode obračunava se na sve što izraste iz zemlje, a od čega čovjek ima određenu korist. Većina islamskih pravnika smatra da se to odnosi na svo voće i povrće, žitarice, rižu, soju, pamuk i med, dok neki u ovu kategoriju ubrajaju i ribu, morske plodove i duhan.Zekat na poljoprivredne proizvode se daje na ukupne prinose u iznosu od 10% za prirodno navodnjavane, 5% za vještački navodnjavane i 7,5% za poljoprivredne proizvode koji su navodnjavani dijelom prirodnim, a dijelom vještačkim putem. Zekat na poljoprivredne proizvode daje se odmah po žetvi ili ubiranju proizvoda.Nisab za poljoprivredne proizvode prema hanefijskom mezhebu (mezheb kojeg prakticiraju muslimani u BiH) nije tačno određen, nego se određuje prema potrebama davaoca zekata i podrazumjeva sve ono što prelazi osnovne potrebe davaoca.

(detaljnije pojašnjenje)

Prirodno navodnjavani proizvodi:

kg0,00

KM0,00

Proizvodi u potpunosti navodnjavani od strane čovjeka raznim kanalima, prskalicama i sl.:

kg0,00

KM0,00

Proizvodi navodnjavani dijelom prirodno, a dijelom vještački:

kg0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Stoka

Ukoliko posjedujete 30 goveda ili više, ili 40 ili više ovaca ili koza.

Ukoliko imate 30 goveda ili više, ali manje od 40, dužni ste izdvojiti jedno goveče u drugoj godini. Za broj goveda između 40 i 59, zekat je jedno june u trećoj godini, za 60-69 dvoje junadi, 70-79 jedna junica od tri godine i jedno june, za 80-89 dvije junice od tri godine, za 90-100 troje junadi. Za veći broj goveda, na svakih sljedećih 40 grla dodaje se jedno june u trećoj godini, a na svakih sljedećih 30 dodaje se jedno june u trećoj godini.

Za ovce ili koze izdvajate zekat ukoliko posjedujete 40 ili više grla. Ukoliko broj grla ne prelazi 120, dužni ste izdvojiti jednu ovcu ili kozu. Za broj grla između 121 i 200, zekat su dvije ovce ili koze, za 201-399 tri ovce ili koze, za 400-499 četiri ovce ili koze. Na svakih sljedećih 100 ovaca ovom broju dodaje se jedna ovca ili koza.

Uvjet obaveznosti davanja zekata na stoku je da stoka bude na ispaši veći dio godine

Stoka koja je namijenjena prodaji tretira se kao trgovačka roba, za nju ne važi gore navedeni nisab i u tom slučaju nisab je u vrijednosti nisaba za trgovačku robu, a zekat se obračunava na ukupnu vrijednost stoke. Stoka koja se koristi za vuču i druge poslove u poljoprivredi ne podliježe obavezi davanja zekata na nju.

(detaljnije pojašnjenje)

Unesite potrebne vrijednosti u odgovarajuća polja

grla

grla

**

iznos zekata: 0


Zekat za kompanije

Ukoliko imate udio u vlasništvu kompanije čija je vrijednost 8630,00 KM ili više.

(detaljnije pojašnjenje)

Sirovine, roba i zalihe

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

Isporučena roba za koju je sigurno da će biti uskoro naplaćena

KM0,00

KM0,00

KM0,00

Pozajmice, vrijednosni papiri, investicije

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

Pasiva, postojeći dugovi (oduzimaju se i ne ulaze u obračun zekata, samo dospjele, a ne izmirene obaveze ili rate kredita, do datuma obračuna i ukoliko se obračunava po finansijskom izvještaju firme obaveze i rate kredita u toku obračunske godine)

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

Imovina koja se oduzima, ne ulazi u obračun zekata

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

KM0,00

**

0,00 KM


Suma

**
0,00 KM


| Zekat kalkulator | Pojašnjenja | O Zekat kalkulatoru