fbpx
Pitanja i odgovori

Zekat na ušteđevinu supruge nemuslimanke

Pitanje: Ja trenutno živim na Zapadu i oženjen sam ženom koja nije muslimanka. Skupa imamo sina kojeg odgajamo kao muslimana. Uzimajući u obzir da oboje radimo, logično je zaključiti da se naša stečena ušteđevina sastoji od novca kojeg sam ja zaradio, ali i od novca…

Pitanja i odgovori

Obaveznost izdvajanja zekata u Bejtu-l-mal

Pitanje: Molim da mi odgovoriš na moje pitanje, da li je donesena fetva da se sredstva za zekat daju striktno u Rijaset, i ako jeste, da li je to obavezujuće? Jesam li griješan ako dajem zekat osobi koja je vjernik, a nema nikakvih primanja, a…

Pitanja i odgovori

Zekat na posuđeni novac

Pitanje: Ukoliko čovjek pozajmi veću sumu novca (više od nisaba) drugoj osobi, na godinu ili duže (3-5 godina), da li je dužan davati zekjat na pozajmljeni novac za period dok je novac pozajmljen, odnosno, ko je u tom slučaju dužan davati zekjat? Odgovor: Vlasnik pozajmljenog…

Pitanja i odgovori

Davanje zekata za potrebe izgradnje džamije

Pitanje: Radim i živim u Austriji, želim pitati u vezi sa zekjatom. Mi trebamo da kupimo nove prostorije našeg džemata, da li je ispravno namijeniti zekjat i dati na kupovinu naše džamije? Odgovor: Zekjat se izdvaja u Bejtul-mal i to treba odvojiti od dobrovoljnih priloga…

Pitanja i odgovori

Davanje zekata na životno osiguranje

Pitanje: Da li se daje zekjat na životno osiguranje koje plaćam već nekoliko godina i u kojem iznosu? Odgovor: Preferiramo mišljenje većine islamskih pravnika koji smatraju šerijatski zabranjenim dobrovoljno životno osiguranje. Međutim, ukoliko se neko ipak odluči za taj vid osiguranja, to se tretira kao…

Pitanja i odgovori

Plaćanje zekata u ratama

Pitanje: Ko je dužan uplatiti zekat na trgovačku robu privatnog preduzeća i da li se može uplatiti preko žiro računa preduzeća i da li može u mjesečnim ratama ili odjednom? Odgovor: Na trgovačku robu privatnog preduzeća zekjat je dužan dati vlasnik robe. Može se uplatiti…

Pitanja i odgovori

Davanje zekata za pomoć siromašnima

Pitanje: Svakodnevno u dnevnoj štampi i u Preporodu možemo pročitati apele za pomoć siromašnim, kao i za liječenje bolesnih sa navedenim računima na koje se pomoć može uplatiti. Da li se zekat može dati za ove svrhe? Odgovor: Osobama koje traže pomoć raznim povodima treba…