fbpx
Pitanja i odgovori

Davanje zekata za potrebe izgradnje džamije

Pitanje: Da li se zekjat i sredstva zarađena kamatom mogu dati za izgradnju džamije, i mogu li dati sredstva za džamiju za dušu moje majke, a da priznanica bude na moje ime? Odgovor: U principu džamije i slične objekte ne treba graditi sredstvima zekjata. Zekjat…

Pitanja i odgovori

Zekat na ušteđevinu za kupovinu stana

Pitanje: Budući da se zekat ne daje na stan, interesuje me da li ljudi koji imaju novac ušteđen s namjerom da za njega kupe stan trebaju na taj novac obračunavati puni iznos zekata. Naime, dilema je u sljedećem, ako čovjek živi kao podstanar i dio…

Pitanja i odgovori

Izdvajanje zekata na mjesečnu platu

Pitanje: Kako se izdvaja zekjat na plaće koje se primaju mjesečno? Odgovor: Postoji više vrsta primaoca plaća: 1. primaoci plaće koja je nedovoljna za pokrivanje troškova života ili je dovoljna za pokrivanje samo osnovnih potreba. Nije obaveza davati zekjat na takve plaće osim ako primaoc…

Pitanja i odgovori

Razlika između zekata i sadekatu-l-fitra

Pitanje: Molim Vas da nam pojasnite osnovnu razliku između zekjata i sadekatu-l-fitra? Odgovor: Postoji više razlika između dvije spomenute ustanove. Spomenućemo one najbitnije. Zekjat se veže za imovinu, a sadekatu-l-fitra za osobe, Uvjet obligatnosti zekjata jeste posjedovanje nisaba dok to nije slučaj kod sadekatu-l-fitra, Zekjat…

Pitanja i odgovori

Plaćanje sadekatu-l-fitra na nerođenu bebu

Pitanje: Trudna sam četiri mjeseca, da li trebam dati sadekatul-fitr za nerođenu bebu? Odgovor: Sadekatul-fitr je vadžib (vjerska obaveza bliska farzu) svakom muslimanu (i muslimanki) koji posjeduje vrijednost nisaba preko osnovnih životnih potreba. Osoba je dužna dati sadekatul-fitr za sebe i one koje izdržava, uključujući…

Pitanja i odgovori

Davanje zekata na otpremninu za odlazak u penziju

Pitanje: Da li čovjek koji dobije veću sumu novca kao otpremninu u penziju treba dati zekat na taj novac? Odgovor: Uvjeti obaveznosti izdvajanja zekata na novac su: da je imovina dostigla nivo nisaba, da imovinu u visini nisaba posjedujete godinu dana (računa se hidžretska godina)….

Pitanja i odgovori

Obračun zekata na kompletnu zekatsku imovinu

Pitanje: Prikupljanjem informacija o zekatu, na nekim mjestima i u nekim zekat kalkulatorima, došao sam do informacije da se od ukupnog iznosa koji osoba ima u posjedu, prvo oduzme iznos nisaba, pa se na razliku izdvoji zekat. Da li se ovdje radi o nekom drugom…