fbpx
Tekstovi

Fetva reisu-l-uleme Husein ef. Kavazovića o zekatu

„Vođen tom odlukom, na temelju Kur'ana i sunneta, u svojstvu poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini po ovlastima iz menšure, po kojoj su muslimani u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Sloveniji, te Bošnjaci izvan domovine članovi jedne Zajednice, obznanjujem da je izdvajanje zekata…

Tekstovi

Atif Mujkić: Očistimo zekatom imetak, srce i dušu

Neka je hvala i zahvala Allahu na svim njegovim blagodatima. Neizmjerno Mu se zahvaljujemo na blagodati imana, daru islama, uputi Kur'ana i putu Muhameda s.a.v.s. Neka je salavat i selam, Božiji mir i blagoslov na Muhameda a.s, njegovu časnu porodicu, uzorite ashabe i sve vjernike…

Tekstovi

Almir Fatić: Značenje riječi zekat u Kur'anu

Korijen riječi zekat Kur'anska riječ zekat derivirana je iz suglasničkog korijena z-k-j ili z-k-v. Ovaj korijen u Kur'anu se navodi na 59 mjesta: na dvadeset mjesta u formi glagola i na trideset i osam mjesta u formi imenice. Riječ zekat javlja se 35 puta u…

Tekstovi

Fetva o zekatu reisu-l-uleme dr. Mustafe ef. Cerića

„Stoga, a na temelju mojih ovlasti iz Menšūre i mojih službenih obaveza iz zakletve da ću dužnost reisu-l-ulme obavljati „savjesno i odgovorno“ pred Bogom i pred ljudima, objavljujem i obavezujem sve muftije, muderrise, imame, hatibe, muallime i muallime, koji imaju našu idžāzu (ovlašćenje) da tumače…

Tekstovi

Raspis Starješinstva islamske vjerske zajednice u SFRJ o prikupljanju zekata i sadakai-fitra iz 1969. godine

„Prvi  muslimani,  ugledajući  se  u  Božijeg  Poslanika  i  njegove  dru­gove  u pravilnom  odnosu  i  shvaćanju  života,  njegovih potreba  i  problema, najozbiljnije  su  i  najispravnije  shvatili  potrebu  materijalnih  dobara  u borbi  na  putu  za  ostvarivanje  islamskih  principa.  Oni  su  to  shvatili  kao prvi  i  najvažniji  imperativ. …

Tekstovi

Propisi o zekatu 6. dio: Zekat na stoku

Es-saime je arapski izraz koji označava stoku koja se hrani dozvoljenomispašom tokom većeg dijela godine, s ciljem muže i rasplodnje. Ako bi se držala na ispaši s ciljem trgovanja njome, tada se na nju daje zekat kao na trgovačku robu. Ako bi je neko tovio…

Tekstovi

Esad Duraković: Ka semantici pojma „zekat“

Opće mjesto je da riječ zekat znači čišćenje; biti čist, pored nekoliko drugih značenja koja su uglavnom u istom semantičkom polju. Postoji više razloga da prihvatimo ovo najfrekventnije značenje. Zekat je jedna od pet temeljnih obaveza muslimana. Nemam namjeru baviti se ovdje šerijatskim/pravničkim aspektima zekata:…

Tekstovi

Senad Ćeman: Problem parainstitucionalnog zekata

Skoro da ne pamtim mjesec ramazan bez polemike o načinu izdvajanja zekata. Taman kad pomislimo da se to pitanje dovoljno objasnilo i usvojilo, vrati nam se ramazan i novo problematiziranje starog pitanja. Piše: Senad Ćeman Pitanje zekata sa svim njegovim aspektima utemeljenosti, svrhovitosti i primjenjivosti…

Tekstovi

Propisi o zekatu 5. dio: Davanje zekata

Oni koji imaju obavezu davanja zekata dužni su je i ispuniti, izvršavajući Allahovu (dž.š.) naredbu: “I dajite zekat!” Da bi davanje zekata postalo obaveza, uvjetuje se prolazak jedne godine, od momenta kada se u nečijem potpunom posjedu nalazi imovina količine nisaba, kao što smo naprijed…