Pitanje:

Da li je u obavezi davanja sadekatul fitra i recimo dvočlana porodica koja ima penziju od 300 km koja mora izdvojiti bar 100 km za režije i ostaje im 200 km za hranu 30 dana, ovo navodim jer me interesuje ima li ikakva granica gdje recimo čovjek nije u obavezi da daje sadekatul fitr jer koliko sam slušao  po  našim džamijama svako je obavezan da daje, a ako je tako onda ko treba da prima sadekatul fitr? Molim da mi ovo pojasnite jer mi nikako nije jasno.

Odgovor:

Prema odluci organa Islamske zajednice sadekatul-fitr, kao i zekat, kod nas se uplaćuju u Bejtul-mal putem blokova za vitre. Po ovom pitanju je i reisu-l-ulema donio odgovarajuću fetvu. Osnova za ovu odluku je analogija sa zekatom i potreba i interes Islamske zajednice. Organizirano prikupljanje i distribucija zekata koje obavlja islamska vlast utvrđeno je Kur’anom i Poslanikovim a.s. sunnetom. Prioritete u raspodjeli ovih sredstava određuje nadležna islamska vlast. Ko, zbog siromaštva, nije u stanju dati sadekatul-fitr, nije ni obavezan.